A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza azt a hektáronkénti minimális minősített vetőmag illetve szaporítóanyag mennyiséget, amelynek felhasználása esetén a zöldség- és ipari zöldségnövények termelése után közvetlen támogatás igényelhető. A hektáronkénti értékeket a 3. melléklet B, D, E, F, G oszlopai, míg a 4. melléklet a B. oszlopa tartalmazza.

borsó

Fontos, hogy a C. oszlopban foglalt ún. „ezermagtömeg” nem önálló támogatási feltétel, hanem mindkét jogcím esetébenben csupán az átváltást segíti (átváltási tényező). Csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a hektáronként felhasznált szaporítóanyag számát igazolni hivatott csatolandó dokumentum (számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum, vagy minősítő bizonyítvány) másolatában a szaporítóanyag darabszáma hiányában csak annak tömege szerepel, ezért önmagában nem lenne megállapítható a hektáronként felhasznált vetőmag, dugvány, palánta vagy hagymagerezd száma.