A Vidékfejlesztési Minisztérium a 107/2013. (XI.27.) VM rendeletével módosított 66/2013. (VII.29.) VM rendelete az EMVA-ból az erdei közjóléti létesítményeinek megvalósításához nyújtandó támogatása értelmében a támogatási kérelmeket 2013. november 29. helyett 2013. december 30-ig lehet benyújtani az érintett közjóléti létesítmények elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, az MVH által rendszeresített nyomtatványon.

A támogatási jogosultság feltételei nem változtak, mint az erdőgazdálkodói jogosultság (Evt. alapján) a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület vonatkozásában, továbbá a nevére szóló, az erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Terv, és az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtott építési engedély iránti kérelem.

Egy korábbi rendelet módosításnak köszönhetően pedig az erdőgazdálkodók már a nyiladékon is tervezhetnek közjóléti létesítményt (tanösvényt, kilátót), mert a tervezési egység fogalma bővült az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 13. § (1) bekezdés ah) alpontja szerinti nyiladékkal.