Az MVH felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló116/2013. (XII.12.) VM rendelet kapcsán az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 2013. december 13. napján hatályba helyezett 302/2013. (XII.13.) közleményében meghatározott támogatási feltétel további pontosításra került a 303/2013. (XII.16.) IH közleménnyel.

Eszerint az 1-es célterület vonatkozásában megbontották és meghatározták a nem beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések körét (IH közlemény 1. számú melléklete szerint), valamint a beépített gépek vagy technológiai berendezések körét (IH közlemény 2. számú melléklete szerint).

Az MVH a 191/2013. (XII. 13.) számú közleményének 5. számú mellékletét képező az Igazolás az állattartó telep nyilvántartásba vételéről és az állatvédelmi bírságról betétlapot pontosította. A már benyújtott kérelmek esetében a korábbi betétlapot is elfogadták, amennyiben azt a járási főállatorvos írta alá és bélyegző-lenyomattal ellátta (a módosítás az eredeti, 191/2013. (XII. 13.) számú MVH közleménybe beépítésre kerül).