Az MVH közleménye szerint: a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2014. április 5-étől hatályos módosítása alapján azok a mezőgazdasági termelők is igénybe vehetik a mezőgazdasági csekély összegű támogatást, akik 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés iránti kérelmüket a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyakorított bevallás formájában nyújtották be.

A támogatási kérelmet a 2012. évre vonatkozóan a jövedéki adó visszatérítést gyakorított bevallás formájában igénylő mezőgazdasági termelők részére szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 59/2014. (IV. 11.) MVH közlemény melléklete szerinti, N0391 számú „Támogatási kérelem" nyomtatványon lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2014. április 14. - 2014. május 31. között.