Az Útmutató magába foglalja az ügyfelek, az eljáró hatóság, a szakhatóságok szerepét, feladatait, valamint a benyújtandó engedélyezési tervdokumentáció kötelező tartalmát.

A téma aktualitását az EMVA-ból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet adja.

Kérik az érdeklődőket, hogy az Útmutatóban foglaltak szerint járjanak el az erdei közjóléti létesítmény létesítési engedélyezési terv összeállítása, az engedélyezési és a támogatási kérelem beadása, továbbá a használatbavétel, valamint az erdei közjóléti berendezés megszüntetésének bejelentése során.

Az Útmutató innen tölthető le.