A termeléshez kötött növényes támogatás - pl. mezei borsó- vonatkozásában néhányan már észbe kaptak, hogy elfelejtették július 31-ig beküldeni a gazdálkodási naplót. A határidőn túl azonban sajnos már nincs lehetőség a dokumentumok beküldésére, így a késlekedőknek mérlegelniük kell a mulasztásuk következményeit.

A jogvesztő határidő miatt a hiányosságok pótlására jelenlegi jogszabályi környezetben már nincs lehetőség. Amíg a Kincstár nem értesítette a gazdálkodót a szabálytalanságról vagy a helyszíni ellenőrzésről, addig az ügyfél élhet a hiányossággal érintett jogcím szankció nélküli visszavonásával. Ebben az esetben a visszavont jogcímen nem részesül kifizetésben, de legalább szankciót nem von maga után a hiányosság miatt az egységes kérelmének egészére nézve. A NAK kezdeményezte ugyan a jogszabály módosítását, azonban annak elfogadásáig, megjelenéséig kérjük a fentiek mérlegelésével járjanak el.