Az agrár-kárenyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelőnek a jégeső és a vihar által okozott károkat a káresemény bekövetkeztét követő 15 napon kell az elektronikus kárbejelentő felületen bejelenteniük, amelyhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai megfelelő szakmai segítséget tudnak nyújtani. A káresemény bekövetkezésének napja a vihar és jégeső károk esetében az a nap, amikor a vihar, illetve jégeső első alkalommal észlelhető. Így a kárt szenvedett termelőknek az elkövetkező két hétben kell megtenniük a kárbejelentéseiket az MVH honlapjáról elérhető Elektronikus Kárbejelentő Felületen.jégkár

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelőknek továbbra is tárgyév november 30-ig kell benyújtani. – fotó: MTI/Ujvári Sándor

A 2015. kárenyhítési évtől kezdődően a termelők már kisebb, parcella szintű károk bejelentését is megtehetik azzal, hogy a fenti káresemények által okozott károk ezen kisebb területeken is meg kell haladniuk a 30%-os hozamcsökkenési szintet.

Az új kockázatkezelési rendszer II. pillérét képező díjtámogatott biztosítások kockázatvállalása is kiterjed a vihar és jégeső károk térítésére mindhárom (A, B, C,) biztosítási konstrukcióban. A mezőgazdasági termelők a biztosítási díjtámogatás keretében ez évben is az általuk befizetett biztosítási díj legfeljebb 65%-át kaphatják vissza, amelyet a központi költségvetés finanszíroz.

Azon termelőknek, akik már a 2015. évre megkötötték növénybiztosításukat, a biztosítási szabályzatban rögzítettek szerint – általában 48 órán belül – kell bejelenteniük a károkat az adott biztosítónál.

A gazdákat továbbra is biztatják a díjtámogatott biztosítások kötésére, hiszen azzal a káraik csökkentésén túl az agrárkár-enyhítési pillérből származó kárenyhítő juttatásukat is maximalizálhatják. A kárenyhítési rendszerben a termelő ugyanis abban az esetben részesülhet teljes mértékű kárenyhítő juttatásban, amennyiben tárgyévi referencia hozamértékének legalább 50%-ára mezőgazdasági biztosítással rendelkezik.