Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013 (XI. 8.) VM rendelet vonatkozásában, felhívják a Tisztelt Kérelmezők figyelmét, hogy az 1. és 2. célterületek (falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új gépjárműbeszerzés) vonatkozásában a támogatási kérelmek benyújtási időszakát az Irányító Hatóság, 2013. november 25-én 18:00 órai hatállyal felfüggesztette.

A benyújtási időszak felfüggesztéséről szóló 292/2013. (XI. 25.), valamint 293/2013. (XI. 25.) számú IH közlemények az fenti linkeken megtekinthetőek.

A felfüggesztés időpontját követően nincs lehetőség a támogatási kérelmek szerkesztésére és benyújtására.