Kovács Lajos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője felhívta a figyelmet a VP2-4.1.4-16 „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című felhívás keretében megjelent pályázatra benyújtott kérelmekkel kapcsolatos problémára.

Mint mondta, a projekttevékenységek besorolása nem a pályázati felhívás 3.1.1. „Önállóan támogatható tevékenységek” fejezetében leírtaknak megfelelően történik a pályázók részéről. Ha a projekt fejlesztéssel érintett területén vízjogi üzemeltetési engedéllyel öntözési tevékenységet már korábban is végeztek, akkor az új öntözőberendezések telepítését is a felhívás 3.1.1. fejezetének IV. pontjába ("Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója") kell besorolni.

Kovács szerint az ügyfelek ennek ellenére gyakran a meglévő öntözőtelepekre beszerezni kívánt új öntözőberendezéseiket a felhívás 3.1.1. fejezetének V. pontja („Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása”) alá sorolják be.

pályázat

Fontos, hogy a pályázók a felhívásban szereplő szempontok figyelembevételével válasszák ki a megfelelő célterületet – fotó: Shutterstock

A tényállás tisztázását követően a nem megfelelő tevékenységbesorolásokat hivatalból átsorolják (V. helyett IV. tevékenységhez). Azon ügyfeleknél, akiknek a projekttevékenységét átsorolják, és az előzetes helyszíni szemlén megállapítják, hogy a beruházást megkezdték, a pályázati kérelmük érintett részét – a felhívás 3.5.1. pontja alapján – elutasítják.

Felhívjuk ezúton is a pályázók figyelmét arra, hogy a fent említett problémák elkerülése érdekében a felhívásban szereplő szempontok figyelembevételével válasszák ki a megfelelő célterületet.