A 143/2011. (XII.23.) VM rendelet tartalmazza a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás igénybevételi feltételeit.
A biztosító tárgyév november 15-éig - ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján elérhető elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen - díjfizetésről szóló igazolást állít ki. Amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, abban az esetben a termelő a biztosítási díjat a szerződő félnek fizeti meg, és ebben az esetben a szerződő fél állítja ki a díjfizetésről szóló igazolást, tehát a biztosított termelőknek a díj befizetésének igazolásával kapcsolatos teendője nincs.

A díjfizetésről szóló igazolás elektronikus úton történő kiállítására csak abban az esetben van lehetősége a szerződő félnek, amennyiben meghatalmazottja rendelkezik érvényes meghatalmazással az „Egységes kérelem" jogcímre vonatkozóan „adatszolgáltatásra", mint eljárási cselekményre. Az igazolás kiállítására nyitva álló időszak 2013. november 5 - 15. November 15-ét követően késedelmes adatszolgáltatásra nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy időben ellenőrizzék a meghatalmazások meglétét és érvényességét az adott eljárási cselekményre.

Felhívjuk a biztosított termelők figyelmét, hogy a biztosító illetve a szerződő fél (aki több mezőgazdasági termelőt képviselve kötött támogatott mezőgazdasági biztosítási szerződést) csak abban az esetben állítja ki a díjfizetésről szóló igazolást, amennyiben a biztosítási díj megfizetésére az igazolás kiállítására vonatkozó határidő, vagyis tárgyév november 15-e előtt sor kerül. Ezért javasoljuk, hogy a biztosítási díj teljes összegének megfizetéséről mihamarabb gondoskodjanak, ne hagyják az utolsó napokra a biztosítási díj kiegyenlítését. A díjhátralékos biztosítási szerződések ugyanis nem jogosultak a támogatásra!

A vonatkozó jogszabályok megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu). Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH ügyfélszolgálatán kérhető.