A Vidékfejlesztési Minisztérium 113 támogatási kérelemre több mint 10,2 milliárd forint kötelezettségvállalási összegről döntött március elején. A támogatási, valamint a forráshiány miatti elutasító határozatokat az MVH folyamatosan postázza az érintetteknek.

A támogatott beruházáshoz kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtását a jogszabály határidőhöz köti. Ez alapján legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított 6 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell a kifizetési kérelmet beküldeni.
A támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül pedig az ügyfél köteles a jóváhagyott összeg legalább 50 %-ával elszámolni.

A módosított határidő szerint bejelentett közbeszerzési eljárás lefolytatásának kivételével a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást 3 éven belül meg kell valósítani és a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át kell teljesíteni.