A pályázaton a támogatásba vonni tervezett terület tulajdonosa, jogszerű használója támogatást igényelhet:
• Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozásához.
• Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozásához (gyep és fa telepítésével, vagy meglévő gyep esetében, fatelepítéssel).
• Mezővédő fásítás létrehozásához (fasor vagy facsoport telepítésével).

erdő

Mindjárt itt van az Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című pályázat értékelési határnapja – fotó: Shutterstock

A támogatást elnyerő köteles a támogatással megvalósított agrár-erdészeti rendszert az első kifizetési igénylés benyújtásától számított 5. év végéig fenntartani.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok innen tölthetők le.