Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy ettől a héttől kezdve érdemes lesz teljes erővel az Uniós erőforrások kihasználására koncentrálni - és arról, hogy a várva várt pályázatok feltételei már bármelyik pillanatban napvilágot láthatnak.

Ehhez a felkészülési időszakhoz szeretnénk segítséget nyújtani, ezért összefoglaltuk a Vidékfejlesztési Programot (VP), amelyet az Európai Bizottság hivatalosan 2015. augusztus 10-én fogadott el.

A Vidékfejlesztési Program Magyarország prioritásait tartalmazza azon 4,2 milliárd EUR összegű közpénz felhasználását illetően, amely a 2014–2020 közötti hétéves időszak vonatkozásában rendelkezésre áll (3,4 milliárd EUR az EU költségvetéséből, 740 millió EUR pedig nemzeti társfinanszírozásból).

Magyarország vidékfejlesztési programja különleges hangsúlyt fektet az ökoszisztémák helyreállítására, megóvására és fejlesztésére, a társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődésre a vidéki területeken, továbbá az élelmiszerláncok szervezésének előmozdítására és a kockázatkezelésre a mezőgazdasági ágazatban.

Összesen mekkora terület - és hány termelő részesedhet majd támogatásokban?

Várhatóan majdnem 538 000 hektár mezőgazdasági föld kerül biodiverzitást, valamint hatékonyabb vízgazdálkodást és talajgazdálkodást támogató gazdálkodási szerződés hatálya alá. Továbbá, több mint 132 000 hektár erdő kerül gazdálkodási szerződés hatálya alá, főként a biodiverzitás védelme érdekében. A magyarországi vidékfejlesztési program hozzájárul a társadalmi befogadáshoz és a gazdasági fejlődéshez a vidéki térségekben azáltal, hogy jobb szolgáltatásokat biztosít a vidéki lakosság 68%-a számára.

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozóipar ágazatában 2600 beruházási projekt az energiahatékonyság fokozása érdekében részesül támogatásban. 5500 feldolgozási tevékenységgel kapcsolatos beruházási projekt és 4800, a mezőgazdasági termelők versenyképességének fokozását szolgáló projekt kap támogatást.

A fiatal mezőgazdasági termelők és a rövid ellátási láncok tekintetében 3000 fiatal mezőgazdasági termelő és 3900 mezőgazdasági üzem célzott támogatását biztosító alprogramokat alakítanak ki. Magyarország a műveletek kiválasztása során különös hangsúlyt fektet az innovációra, a vidékfejlesztési program közkiadásainak 3,6%-át olyan cselekvésekre fordítja, amelyek erősítik az innovációt és az együttműködést, beleértve az európai innovációs partnerség projektjeit is.

Mit kell tudnunk a vidékfejlesztés támogatásáról általánosságban?

A vidékfejlesztés támogatása a közös agrárpolitika 2. pillére, amely uniós finanszírozási keretet biztosít a tagállamok számára, hogy nemzeti vagy regionális szinteken többéves társfinanszírozott programokat finanszírozzanak. Összességében a 28 tagállamban 118 program várható. A 2014–2020 időszakra szóló új vidékfejlesztési rendelet hat gazdasági, környezeti és szociális prioritást érint, a programok pedig egyértelmű célokat tartalmaznak, amelyek rögzítik, hogy mit kell elérni. Emellett a fellépések hatékonyabb koordinációja és a többi európai strukturális és beruházási alappal (ESB-alapok) fennálló szinergiák maximalizálása érdekében olyan partnerségi megállapodást kötöttek minden tagállammal, amely rögzíti azoknak az uniós forrásokból finanszírozott strukturális beruházásaira vonatkozó átfogó stratégiáit.

1. MAGYAR HELYZET ÉS KULCSFONTOSSÁGÚ KIHÍVÁSOK

Magyarország vidéki jellegű ország, területének 66,3%-a vidéki terület, 33.1% köztes és csak 0,6%-a tekinthető városiasnak. A lakosság 46%-a vidéki területen él. Az ország területének 57%-a mezőgazdasági, 21% pedig erdő. Az uniós átlaghoz viszonyítva a magyar mezőgazdasági ágazat atipikus, mivel igen magas a szántóföldi növénytermesztés aránya (a mezőgazdasági földterület 81%-a), míg a legelőké alacsony (14,2%).
Magyarország rendkívül kedvező agrárgazdasági feltételekkel rendelkezik a mezőgazdasági termeléshez, amely jelentős növekedési potenciált képvisel. A mezőgazdaság részesedése a GDP-ben 4%, míg a teljes mezőgazdasági ágazat (agrár- és vegyipar, élelmiszer-feldolgozó ipar, stb.) a GDP 15%-át képviseli. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a helyi gazdaság fontos pillérei, különösen a vidéki térségekben.

undefinedRendkívül kedvező feltételekkel rendelkezünk a mezőgazdasági termeléshez... - fotó: commons.wikimedia.org

Magyarországon a mezőgazdasági üzemek átlagos mérete 8,1 hektár, ami jóval az uniós átlag alatt van; a mezőgazdasági üzemek 87%-a kevesebb, mint 5 hektárral rendelkezik. A mezőgazdasági termelők átlagéletkora Magyarországon 56 év, tehát sürgősen szükség van a generációs megújulásra. A horizontális és vertikális együttműködések száma a magyar mezőgazdasági- élelmiszeripari szektorban alacsony.
A vidéki foglalkoztatási ráta alacsony, a vidéki térségekben a fiatalok és a nők munkanélkülisége az országos átlaghoz képest is különösen magas.

Az éghajlatváltozást illetően Magyarországon gyakran jelentősek a vízingadozások a szárazság és az áradások között, határozottan hatékonyabb vízgazdálkodásra van szükség. Magyarország korlátozott és elavult öntözőrendszerrel rendelkezik, csak a mezőgazdasági területek 2,4%-a öntözött.
Az ökológiai termelés a maga 2,7%-ával az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A biodiverzitást illetően az élőhelyek 83%-a rossz állapotban van Magyarországon. A kezelendő fő környezetvédelmi kihívások a biodiverzitás védelmét, a felszín minőségét, a felszín alatti vizeket és a talajeróziót érintik.

Sürgősen szükség van generációváltásra... - fotó: commons.wikimedia.org

2. MIKÉNT KEZELI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EZEKET A KIHÍVÁSOKAT

A vidékfejlesztési program mind a 6 vidékfejlesztési prioritás keretében biztosít támogatást, különös hangsúlyt fektetve a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák helyreállítására, megóvására és fejlesztésére, illetve a társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődésre a vidéki területeken, valamint az élelmiszerláncok szervezésének előmozdítására és a kockázatkezelésre a mezőgazdasági ágazatban:

Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes prioritások fókuszpontjait.

A tudástranszfer és az innováció a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
Magyarország igen jelentős befektetéseket eszközöl az e prioritással kapcsolatos cselekvésekbe. A tudástranszfer a képzést, a tájékoztatási tevékenységeket, az csereprogramokat és üzemlátogatásokat, a tanácsadást és a tanácsadók képzését fedi. Összességében 46 600 résztvevő fogja hasznát látni a vidékfejlesztési program által támogatott képzéseknek. Az innováció fontos elem: 470 projekt támogatására kerül sor a mezőgazdaság, az élelmiszeripari és az erdőgazdálkodási ágazat, valamint a kutatás és innováció közötti kapcsolat erősítése érdekében, ezek közül 70-nek a támogatása az európai innovációs partnerség keretében történik.

A mezőgazdasági ágazat versenyképessége és fenntartható erdőgazdálkodás
Tekintettel a mezőgazdasági termelők öregedő populációjára és a mezőgazdasági üzemek kis méretére Magyarországon, a vidékfejlesztési program támogatást nyújt 3000 fiatal mezőgazdasági termelő számára a vállalkozás beindításához, valamint 3000 kis mezőgazdasági üzem fejlesztéséhez. A 4800 fennálló és versenyképes mezőgazdasági üzembe történő beruházások, illetve ezek modernizációja szintén részét képezi a programnak, egyértelműen az állattenyésztésre és a kertészeti ágazatra, valamint a fiatal mezőgazdasági termelőkre koncentrálva.

3000 kis mezőgazdasági üzem - valamint 4800 fennálló üzem fejlesztése- és modernizációja is része a programnak. - fotó: commons.wikimedia.org

Élelmiszerlánc szervezés, beleértve többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását, az állatjólétet és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelést
E prioritás keretében Magyarország 5500 olyan projektet támogat, amely a feldolgozás és a marketing fejlesztésére irányul. Összesen 4000 mezőgazdasági üzemet egyesítő 200 termelői csoport létrehozásának támogatása révén javulni fog a mezőgazdasági termelők piaci pozíciója. A vidékfejlesztési program keretében Magyarország első alkalommal nyújt támogatást a minőségi termelés számára.

Magyarország emellett kockázatkezelési eszközöket is bevezet. A már támogatott preventív beruházási fellépésekhez biztosítási díjak és jövedelemstabilizáló támogatások csatlakoznak.

A mezőgazdasággal és az erdészettel összefüggő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
E prioritás keretében Magyarország célzott beavatkozásokat végez a belvízzel és aszállyal sújtott területeken, illetve a jelentős természeti értéket képviselő területeken. A mezőgazdasági területek körülbelül 11,5%-a, illetve az erdők 6,4%-a fog biodiverzitást támogató valamint vízgazdálkodást és talajgazdálkodást javító gazdálkodási szerződések hatálya alá tartozni.

Az előirányzott EMVA-összeg körülbelül 26%-át a mezőgazdasági termelők részére annak alapján nyújtott területalapú kifizetésekre fordítják, hogy környezet-/éghajlatbarát földgazdálkodási gyakorlatokat folytatnak, beleértve a biogazdálkodást, a természeti hátrányokkal rendelkező területek támogatását és a Natura 2000 gazdálkodás alá eső területek támogatását. Több mint 111 000 hektár mezőgazdasági terület részesül a biogazdálkodásra való áttérést vagy annak fenntartását célzó támogatásban.

Erőforrás-hatékonyság és éghajlat
Magyarország egyértelműen középpontba helyezi az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokat a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari ágazatokban és 2600 projektet tervez támogatni. A már létező vízgazdálkodási rendszerek hatékonyságát szintén javítani fogják 6000 hektár mezőgazdasági területen.
E prioritás keretében a vidékfejlesztési program a szénmegkötést elsődlegesen az erdőtelepítést, az agrár-erdészeti rendszereket, az erdőkárok megelőzését és helyreállítását, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését, valamint ezek megőrzését célzó támogatások révén kívánja elérni, környezet- és éghajlatbarát erdővédelmi szolgáltatások ösztönzésével is. A vidékfejlesztési program emellett az üvegházhatású gázok és az ammónia kibocsátásának csökkentésére irányul, a trágyatárolásba való beruházások révén.

Víztározó egy kisgazdaság területén - fotó: commons.wikimedia.org

Társadalmi befogadás és helyi fejlesztés a vidéki térségekben
A magyar vidékfejlesztési program kiegészíti az egyéb uniós fellépéseket a vidéki térségekben. A program támogatja a mezőgazdasági termelő tevékenységeinek diverzifikációját, illetve javítja a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést (helyi piacok, szociális vállalkozások, másodrendű utak, tanyák). A vidékfejlesztési program emellett támogatja a kicsi és nagyon kicsi falvak alapvető szolgáltatásainak fejlesztését a 2000 lakosnál kevesebbel rendelkező községek szennyvízkezelése, illetve az 1000 lakosnál kevesebbel rendelkező községek multifunkcionális közösségi tereinek kialakítása révén. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER helyi akciócsoportok révén hajtják végre, és azok a vidéki lakosság 68%-át fogják lefedni. Az e prioritás alatt programozott műveletek eredményeként 4500 új munkahely jön létre, és a vidéki lakosság 68%-a részesül jobb szolgáltatásokban.

A vidékfejlesztési program négy legjelentősebb intézkedése költségvetési szempontból (teljes közpénz-finanszírozás) a következő:

  • 1425 millió EUR: 4. intézkedés (Beruházások tárgyi eszközökbe)
  • 638 millió EUR: 10. intézkedés (Agrár-környezetvédelem, illetve éghajlatváltozás)
  • 426 millió EUR: 7. intézkedés (Alapvető szolgáltatások a vidéki térségekben) rendelt
  • 328 millió EUR: 6. intézkedés (A mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése)

Táblázat: A magyarországi vidékfejlesztési program számára közpénzekből nyújtott indikatív támogatás

Cél Intézkedés Összes közpénzből történő hozzájárulás EUR %
1. prioritás: A tudástranszfer és az innováció a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben1
1A: Az innováció, az együttműködés és a tudásbázis erősítése A vidékfejlesztési program kiadásainak 3,6%-a 01 ismeretek
02 tanácsadás
16 együttműködés
1B: Kapcsolatok erősítése (a kutatással stb.) 470 együttműködési projektek 16 együttműködés
1C: Képzés46 400 résztvevő képzése 01 ismeretek
2. prioritás: A mezőgazdasági üzemek életképessége, versenyképesség és fenntartható erdőgazdálkodás 715 960 741 17,23
2A: Gazdasági teljesítmény, szerkezetátalakítás és modernizáció Az üzemek 0,98%-a vidékfejlesztési programból támogatásban részesül 01 ismeretek 15 485 382 0,37
02 tanácsadás 24 926 600 0,6
04 beruházások 369 801 588 8,9
06 a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése 45 267 702 1,09
16 együttműködés 4 175 830 0,1
2B: Generációs megújulás A mezőgazdasági üzemek 0,61%-ának vállalkozásfejlesztési terve/beruházásai a vidékfejlesztési program keretében fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló támogatásban részesülnek 01 ismeretek 6 984 284 0,17
02 tanácsadás 2 521 958 0,06
04 beruházások 125 077 081 3,01
06 a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése 121 720 316 2,93
3. prioritás: élelmiszerlánc szervezés, beleértve többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását, az állatjólétet és a kockázatkezelést 771 978 936 1 18,57
3A: Az elsődleges termelők versenyképességének javítása A mezőgazdasági üzemek 5,43%-a minőségrendszerekben, helyi piacokban és rövid ellátási láncokban, valamint termelői csoportokban/szervezetekben való részvételük céljából támogatásban részesül Mezőgazdasági termékek feldolgozásába/forgalmazásába és/vagy kifejlesztésébe történő beruházások összesen 859 937 651 EUR összegben 01 ismeretek 12 071 020 0,29
02 tanácsadás 4 094 259 0,1
03 minőségrendszerek 33 578 353 0,81
04 beruházások 386 971 943 9,31
09 termelői csoportok/szervezetek 84 143 082 2,02
14 állatjólét 117 793 592 2,83
16 együttműködés 16 992 380 0,41
3B: A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés A gazdaságok 3,10%-a kockázatkezelési rendszerekben vesz részt 05 a mezőgazdasági potenciál helyreállítása 21 021 332 0,51
17 kockázatkezelés 95 312 975 2,29
4. prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel összefüggő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása2 1 203 443 811 28,61
4a Biodiverzitás A szerződések alá tartozik a mezőgazdasági ágazat 11,79%-a és erdészeti ágazat 5,08%-a 01 ismeretek
02 tanácsadás
04 beruházások
08 erdők
10 mezőgazdasági energiahordozók
11 biogazdálkodás
12 természet és biodiverzitás/vízkeretirányelv
13 ANC
15 erdő-környezetvédelem
16 együttműködés
14 306 962
10 039 464
19 008 620
6 472 009
638 200 527
207 598 705
165 725 129
76 208 075
51 691 200
14 193 120
0,34
0,24
0,46
0,16
15,35
4,99
3,99
1,83
1,24
0,34
4B Vízgazdálkodás A szerződések alá tartozik a mezőgazdasági ágazat 3,57%-a és erdészeti ágazat 0,59%-a
4C Talajerózió és talajgazdálkodás A szerződések alá tartozik a mezőgazdasági ágazat 8,39%-a és erdészeti ágazat 0,77%-a
5. prioritás: Erőforrás-hatékonyság, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 629 185 295 15,14
5A Hatékony vízfelhasználás Az öntözött felhasznált mezőgazdasági terület 5,75%-a támogatásban részesül 04 beruházások 40 104 289 0,96
5B Energiahatékonyság
Energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások a
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozóipari
ágazatokban összesen 888 306 248 EUR összegben
01 ismeretek 1 200 000 0,03
02 tanácsadás 500 000 0,01
04 beruházások 399 737 812 9,62
5C Megújuló forrásokból származó energia Megújulóenergia-termelési beruházás összesen 37 805 276 EUR összegben 08 erdő 14 587 965 0,35
5D ÜHG- és NH3-kibocsátások csökkentése A mezőgazdasági területek 1,41%-át ÜHG- és/vagy ammóniakibocsátások csökkentését célzó gazdálkodási szerződés keretében kezelik 04 beruházások 17 966 799 0,43
5E Széntárolás és -megkötés Az erdőterületek 0,59%-át a szénmegkötéshez és - tároláshoz hozzájáruló gazdálkodási szerződés keretében kezelik 01 ismeretek 3 488 340 0,08
02 tanácsadás 3 381 897 0,08
08 erdők 146 169 609 3,52
16 együttműködés 2 048 584 0,05
6. prioritás: Társadalmi befogadás, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 753 193 553 18,12
6A Diverzifikáció, kisvállalkozások és munkahelyek létrehozása A támogatott projektek által létrehozott 4000 munkahely 04 beruházások 66 039 812 1,59
06 a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése 160 586 028 3,86
08 erdő 42 183 180 1,01
16 együttműködés 13 752 791 0,33
6B A helyi fejlesztés erősítése A helyi fejlesztési stratégiák a vidéki népesség 68,03%-át fedik le A javított szolgáltatás/infrastruktúra előnyeit a vidéki népesség 68,03%-a élvezi A LEADER révén létrehozott 500 munkahely 07 alapvető szolgáltatások 278 847 891 6,71
19 LEADER és közösségvezérelt helyi fejlesztés 191 783 851 4,61
Technikai segítségnyújtás 96 865 821 2,33
Összes közkiadás (EUR) 4 170 628 157 100

Hasznosnak találta a cikkünket? Várjuk a véleményét a témával kapcsolatosan a szerkesztoseg@agroinform.com e-mail címünkre, Fórum oldalunkra IDE KATTINTVA, vagy kommentben a cikk alá.