A késedelmi szankció nélküli terület alapú támogatásra csak azok a jogszerű földhasználók jogosultak, akik azt időben, azaz 2013. május 15-éig igénylik az egységes kérelem keretében. A határidő lejárta után, június 9-ig (ebben az évben június 10-ig) munkanaponkénti 1%-os támogatáscsökkentés mellett még benyújtható a kérelem, ezt követően azonban a beadásra már nincs mód. Fontos, hogy május 15-ig akkor is nyújtsák be kérelmüket a gazdálkodók, ha valamely területüket érintően még nem biztosak minden adatban, hiszen a határidő lejártát követően május 31-ig (ez évben június 2-ig) még szankciók nélkül lehetőség van a módosításokra (pl. további táblák bevitelére). Ezt követően a módosítás munkanaponként 1 %-os szankcióval még június 9-ig végrehajtható.

A fentiektől eltérően 2013. június 10-ig szankciómentesen benyújthatók az egységes kérelem keretében az alábbi kifizetési kérelmek:

- nem termelő mezőgazdasági beruházások,
- ültetvénykorszerűsítés,
- lágy- és fásszárú energiaültetvények,
- kertészeti ültetvények korszerűsítése, valamint
- gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése.

Az egységes kérelem mielőbbi, zökkenőmentes beadása érdekében keressék fel a Gazdálkodói Információs Szolgálatot, azaz a kamarai ügyfélszolgálati tanácsadókat, vagy a falugazdászokat, akik a jogszabályi előírások alapján technikai közreműködőként vagy meghatalmazottként segítenek a kitöltésben és az ügyfélkapus továbbításban. Szem előtt kell tartani azonban, hogy meghatalmazott esetén a kérelem beadása csak a meghatalmazás MVH-hoz történő beérkezését és feldolgozását követően kezdhető meg. Ugyanez vonatkozik azokra a szervezetekre is, akik élnek az ez évtől rendelkezésre álló lehetőséggel, miszerint a cég képviseletére jogosult a saját ügyfélkapuján, önállóan is benyújthatja a kérelmeket. Ez esetben is csak az erre vonatkozó, elektronikusan kitöltött nyilatkozat beküldése és feldolgozása után kezdhető meg a kérelem kitöltése. Az esetleges fennakadások elkerülése érdekében semmiképp se hagyják az utolsó napokra a kérelem beadását!