A "Méh állatjóléti támogatás" VP3-14.1.2-22 című felhívás tervezet elérhető a palyazat.gov.hu oldalon. A kérelmek benyújtása a tervezet szerint június 1-től lehetséges mezőgazdasági termelők számára.

A támogatás célja

A felhívás a méhcsaládok ökoszisztéma-szolgáltató képességének fejlesztését célozza meg azáltal, hogy támogatást nyújt a méhek jólétét szolgáló higiéniai, állatvédelmi körülmények, feltételek biztosításához.


A célprogramban támogatást igénylők normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melynek feltétele támogatási kérelem benyújtása.

A célprogramra tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.

Mekkora összeget lehet igényelni?

A méh állatjóléti támogatás 2,5 éven keresztül nyújtott kompenzációs támogatás (méhcsaládonként – melyek 0,2 állategységnek /ÁE/ felelnek meg – kalkulált összeggel).

A támogatás mértéke: a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése. A támogatás összegét méhcsaládonként állapítják meg és fizetik ki, mértéke a felhívásban rögzített eurónak megfelelő forintösszeg.

Méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása esetén a támogatás mértéke 15 eurónak megfelelő forintösszeg/méhcsalád/év.

(A 2022. év vonatkozásában – a fél éves gazdálkodási évre tekintettel – arányosan 7,5 euró/éves támogatási összeg igényelhető méhcsaládonként.)

PREGA Konferencia és Kiállítás

Fókuszban az agrárdigitalizáció: szakmai alappillérektől a komplex rendszerekig, az agráradatok és a rendszerek összekapcsolása

Időpont: 2022. május 11-12.
Helyszín: Budapest, Aquaworld Kongresszusi Központ

jelentkezem

NAK tagok kedvezményesen vehetnek részt a PREGA Konferencia és Kiállításon.

PREGA állattenyésztés szekció

A méz visszatartásra vonatkozó kötelezettségről bővebben

1. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a támogatást igénylő köteles a támogatott méh-tenyészetben, méhcsaládonként, évenként egy alkalommal, a mézelvételkor (pergetéskor) 4 kg mézet visszahagyni.

2. A méhésznek lehetősége van dönteni arról, hogy – az adott gazdaság környezetét figyelembe véve – adott évben mely időszak indokolja leginkább a 4 kg többletméz méhcsaládoknál történő visszahagyását.

3. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása – a méhek nyugalmi időszakán kívül – az élelemkészlet meglétével ellenőrizhető. A lépek vizsgálatakor 1 dm2 lépesméz megléte 20 dkg-nak számítandó.

5. A támogatást igénylőnek az adott évben – a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt – a Magyar Államkincstár felé, az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül, a méz visszahagyása előtt legalább 3 munkanappal, be kell jelentenie a pergetés napját és a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó szándékát.

méhész

Méhcsaládonként, évenként egy alkalommal, pergetéskor 4 kg méz visszahagyásáról kell gondoskodni a támogatás igénybevételéhez – Fotó: Shutterstock

6. Amennyiben a pergetésre (és ezáltal a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség teljesítésére) az 5. pont szerint bejelentett időpontban nem tudott sor kerülni, úgy a támogatást igénylő köteles azt legkésőbb a pergetés elmaradását követő napon, elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül bejelenteni az Államkincstár részére. A támogatást igénylő ebben az esetben köteles az adott évben újabb pergetésre és méz visszahagyásra vonatkozó időpontot megadni az 5. pont szerint.

A kötelezettségvállalási időszak

A kötelezettségvállalási időszak kezdete 2022. július 01., a célprogram 2,5 éven keresztül, a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31-ig terjedő időszakig tart. ( A vállalt kötelezettség átadható).

További feltételek

  • A méhcsaládok Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) bejelentése (A figyelembe vett határidő: 2021. nov. 15)
  • A bejelentett méhcsaládok számát a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt meg kell tartani
  • Méhészeti munkanaplót kell vezetni melyben pl. a méhek vándoroltatása esetén a méhek új gyűjtési helyét és az ott tartózkodás tervezett időtartamát be kell jegyezni.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani. Benyújtás ideje 2022.06.01. – 2022.06.30.