Nagyon sokáig elérhető volt ez a támogatás, egészen 2018-ig, amikor felfüggesztették. Azóta már sok pályázó megvalósította fejlesztési elképzeléseit, akik az idei évben a fennmaradó 25% támogatást is le tudják hívni.

A mostani pályázati dömpingnél róluk sem feledkezett meg az Irányító Hatóság, ugyanis szinte azonos konstrukcióban 2020. októberétől újra megnyitották a forrást, mindezt tették úgy, hogy

immáron nem írják elő kötelezően a főállást!

Ezzel a könnyítéssel minden mezőgazdasági termelő, akinek az üzemmérete 3000 – 6000 EUR STÉ közé esik vagy a legutolsó teljes, lezárt üzleti évének értékesítésből származó árbevétele 3000 – 6000 EUR összeg között van, (cca. 1 000 000 – 2 000 000 Ft) jogosult kérelmet benyújtani.

Fontos kiemelni, hogy jelenleg kizárólag a 2020-as év vonatkozásában vizsgálják az induláshoz szükséges üzemméretet vagy árbevételi adatokat.

juhok az ólban

Állattartáshoz kapcsolódó fejlesztések is támogathatóak – Fotó: pixabay

Mire költhetik a kis gazdák a támogatást?

Röviden összefoglalva bármire, ami a mezőgazdasági üzemük fejlesztéséhez szükséges, legyen szó:

  • új vagy használt gépek/eszközök,
  • technológiai berendezések beszerzéséről,
  • állatállomány kialakításáról vagy bővítéséről,
  • inputanyagok (pl.: vetőmag, takarmány, növényvédő szer) beszerzéséről,
  • termény vagy takarmánytároláshoz kapcsolódó épületek,
  • állattartáshoz kapcsolódó épületek építéséről, bővítéséről, felújításáról,
  • megújuló energiaforrást hasznosító berendezések építéséről, stb.

Amennyiben teljesül valamely indulási feltétel, már csak azt kell megvizsgálni, hogy a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye a benyújtást megelőzően több mint 12 hónapja 10 000 alatti település-e, ugyanis csak annál kisebb lakosságszámú településekről lehet benyújtani támogatási kérelmet.

Abban az esetben, ha magasabb a település lélekszáma, úgy a tanyás települések külterületeiről lehet támogatási igényt benyújtani.

A támogatás 100% intenzitású (, tehát nincs önrész!) fix 15 000 EUR (cca. 5 000 000 Ft), melynek 75%-át a támogatásról szóló értesítést követően napokon belül ki is utalják.

Kötelező vállalásként a 6000 EUR STÉ üzemméret elérését vagy 6000 EUR-nak megfelelő árbevétel elérését írják elő. Amennyiben ez teljesül, úgy a 36. hónapot követően lehívható a támogatás fennmaradó 25%-a.

Mi a célja ennek a programnak?

A támogatási lehetőségre ugródeszkaként érdemes tekinteni, amivel a kedvezményezettek megtehetik az első lépést a kis gazdaságból történő elmozduláshoz. Árbevételük és gazdaságuk növelésével magasabb jövedelemtermelő képességük lesz, továbbá teljesítik a további pályázatok indulásához szükséges feltételeket is, miszerint legalább 6000 EUR STÉ értéket el kell érni az üzemméret vonatkozásában.

A pályázat, mint átalány támogatási forma lehetőséget ad akár földvásárlásra, akár az állatállomány bővítésére. Ezeket a területeket a Vidékfejlesztési Program egyéb, beruházási célú pályázatai nem teszik lehetővé, ugyanakkor érdemes odafigyelni, hogy az ehhez szükséges háttér infrastruktúrát is célszerű kialakítani.
Ezekkel a fejlesztésekkel stabil alapra tudnak a gazdák a jövőben építkezni, melynek eredményeképp további fejlesztési és piacszerzési lehetőségeik válna elérhetővé számukra.

Forduljon az Agrárközösség szakértő csapatához, állítsák össze közösen a projektet és lépjen a fejlődés útjára.

Érdekel ez a pályázat? Kérj személyre szabott ingyenes pályázati konzultációt az Agrárközösség Kft. pályázati szakértőjétől! 4 munkanapon belül visszahívunk!

 

Török Zoltán
Pályázati üzletág vezető
Agrárközösség

Török Zoltán