A jogvesztő határidő lejártával az egy gazdálkodási évre jutó támogatás 15 %-os csökkentése várható, s ugyacsak 15 %-os csökkentés jár a tápanyag-gazdálkodási tervre kötelezetteknek, tehát aki mindkét kötelezettségben érintett az a határidőn túli beadás miatt 30 % szankcióra számíthat

Szintén november 30-ig adhatók be a Kárenyhítő juttatás iránti kérelmek, melyek benyújtására azon egységes kérelmet benyújtott gazdálkodók jogosultak, akik:
- az agrárkárenyhítési rendszerben kötelezettek, illetve e rendszerbe beléptek
- a kárenyhítési hozzájárulásukat 2013. szeptember 15-ig beérkezőleg befizették
- a bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt 15 napon belül bejelentették a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához, s így az eseményről bizonyítvánnyal rendelkeznek.
- a kárenyhítési évben (vagyis a tárgyévet megelőző november 1-től tárgyév október 31-ig) bekövetkezett mezőgazdasági káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak, s a kárigényt november 30-ig a megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságára beküldésre került.