A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű alapképzésben szerzett oklevél A képzés formája: 2 éves (4 féléves) intenzív, egész napos elfoglaltsággal A képzés ideje: 1. félév: 2006. november – december 2. félév: 2007. január – február 3. félév: 2007. november – december 4. félév: 2008. január – február A záróvizsga időpontja: 2008. június A költségtérítés összege: 130 000 Ft/félév (elegendő jelentkező esetén) Jelentkezés és tájékoztatás a következő címen: DE ATC MTK Dékáni Hivatal, illetve Növényvédelmi Tanszék 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. tel./fax: (52) 508-378 E-mail: kovics@agr.unideb.hu