A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető:

  1. Erdőtelepítés elsőkiviteléhez,
  2. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítéséhez.

Az alap támogatáson felül további támogatás igényelhető:

  1. Erdőtelepítés esetében: kerítés, villanypásztor, padka építéséhez, erdőszegély kialakításához vagy mikorrhizált csemete telepítéséhez.
  2. Ipari célú fás szárú ültetvény telepítés esetében: kerítés vagy villanypásztor építéséhez.

Fontos szem előtt tartani ezeket a dátumokat – Fotó: Shutterstock

Az erdőtelepítést végzők további támogatást vehetnek igénybe:

  • fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
  • kieső jövedelem pótlásához.

A támogatást a telepítéssel érintett ingatlanok, földrészletek jogszerű földhasználói igényelhetik. Az erdőtelepítéshez illetve az ipari célú fás szárú ültetvény telepítéséhez támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A pályázati felhívás teljes dokumentációja itt elérhető.