A palyazat.gov.hu-n elérhető a "Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának Közleménye
a Vidékfejlesztési Programból megvalósuló beruházási támogatások építésre irányuló projektelemével kapcsolatban felmerült költségnövekmény finanszírozásáról".

A közlemény INNEN letölthető.

Az építési költségek növekedése miatt nehézkessé váló beruházások megvalósítása miatt született 2021 végén az a döntés, hogy a többletköltségek kompenzálására lehetőséget biztosítanak, először ITT írtunk az akkor még csak előkészítés alatt álló intézkedésről.

Kik számíthatnak kompenzációra?

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról készült 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2021. december 16-án lépett hatályba.

A módosítással megvalósuló szabályozás célja a Vidékfejlesztési Program végrehajtásának megkönnyítése, a veszélyhelyzet beruházási projekteket érintő káros hatásainak mérséklése révén.

A kormányrendelet alapján lehetőség nyílik többlettámogatás igénybevételére a VP keretében támogatott 2020. január 1. után benyújtott, beruházásra irányuló támogatási kérelmek alapján létrejövő támogatási jogviszonyok esetében az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban igazoltan felmerülő költségnövekményre (kivéve közszféra).

A többlettámogatás igénylését egy alkalommal lehet megtenni változás bejelentés keretében. Legkésőbb az első építési kiadást tartalmazó kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően lehet kezdeményezni a többlettámogatás igénylését.

A rendelet az építőipari árváltozást követő, a támogatottak esélyegyenlőségét biztosító Építési Normagyűjtemény referenciaáraihoz köti a költségnövekmény elismerését.

A közlemény az alábbi példákkal szemlélteti a kompenzációra való jogosultságot és a kereteket:

projektek többlettámogatásának mértéke

A rendelet meghatározza a többlettámogatás maximumát és minimumát:

  • az építésre irányuló projektelemre eső támogatás maximum a változás bejelentésekor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított, az építési projektelem költségére jutó támogatás összegéig növelhető,
  • a projekt költségnövekménye vonatkozásában igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább 5 millió forint (ha a felhívás másként nem rendelkezik).

A többlettámogatás mértékét a támogatói okiratban jóváhagyott támogatási összegen belül az ÉNGY-s építési tételekre megállapított, és jóváhagyott támogatási összeghez kell viszonyítani.

További információk a közleményben.

Indexkép: Pixabay