A termeléshez kötött, állatlétszám alapú anyajuhtartás támogatása egyike az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásoknak.

A támogatható minimális állatszám tíz egyed. A kérelmező köteles a juhokat május 28-tól száz egymást követő napon át birtokán tartani. Az igénybevétel egyik további feltétele, hogy a gazdálkodó gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat használatról. A támogatás elnyeréséhez kapcsolódó részletes szabályokat a 67/2013. (IV. 11.) számú MVH Közlemény tartalmazza.
A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

Kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon (K13100) kell benyújtani az ügyfél székhelye szerint illetékes megyei kirendeltséghez, postai úton.

Az MVH felhívja a figyelmet arra, hogy a május 27-e után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.