Támogatási előleget a hatályos támogatói okirattal rendelkező, nem egyszeri elszámolást választó kedvezményezettek igényelhetnek a támogatási okiratban részükre megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának mértékéig. A kedvezményezettek az előleg folyósítását elektronikusan, előleg kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetik, amit erre a linkre kattintva tehetnek meg.

Fontos, hogy a biztosítékadásra kötelezett kedvezményezettek legkésőbb az előlegkérelem benyújtásával egyidejűleg igazolják az előleg összegével megegyező összegű biztosíték rendelkezésre állását. Biztosítékként kizárólag készpénzletét, garanciavállaló nyilatkozat, garancia szervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, vagy az állam nevében egyedileg meghatározott szerződéses kötelezettség ajánlható fel.

A biztosítékokról szóló dokumentációkat az előlegkérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg papíron is be kell nyújtani. Előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet.

Benyújtási cím:              
Magyar Államkincstár
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztálya
Biztosíték- és Követeléskezelési Osztályára
1476 Budapest, Pf.: 407.

A kitöltési útmutató ide kattintva érhető el.