Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU rendelet 2017. december 13-ai módosítását követően a kapcsolódó, azaz a 808/2014 számú EU végrehajtási rendelet módosítása is szükségessé vált ennek megfelelően.

A módosítás inkább technikai jellegű. Így például törlésre került a végrehajtási rendelet 7. cikke, megerősítve, hogy a támogatásra jogosult szaktanácsadó szervezetek kiválasztásakor az Irányító Hatóságnak nem kötelező a nemzeti közbeszerzési szabályokat is alkalmazni.

Az I. melléklet 1. részének 8. pontját is kiigazították, a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályok egyszerűsödése miatt (a pénzügyi eszközök formájában nyújtott támogatások mentesülnek a kiválasztási kritériumok alkalmazása alól).

A jogszabály a kihirdetést (2018. július 30.) követő harmadik napon lépett hatályba.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, a joganyag teljes egészben ITT érhető el.