A 2016. támogatási évtől kezdődően az átmeneti nemzeti támogatás keretében nyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás feltétele a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakokra vonatkozóan havi és összesített tejértékesítési jelentés benyújtása az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. A havi tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja.

A havi tejértékesítési jelentést három havi összesítéssel kell benyújtani. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható. A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek legkésőbb a támogatási évet követő év május 15. napjáig egyszeri, összesített nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő gazdaságában összesen 120 000 kg értékesített tejet meghaladó tejtermelést folytató és tejtermelést nem folytató tenyészet egyaránt megtalálható, a tejtermelést folytató tenyészet adatairól tejértékesítési jelentést nem kell benyújtani.

tehén

fotó: Shutterstock

A tejtermelést nem folytató tenyészete vonatkozásában összesített nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtania. A havi és összesített tejértékesítési jelentést a 93/2015. (VIII. 3.) számú MVH közlemény szerinti, K8021 számú nyomtatványon az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához (1476 Budapest Pf.: 407.) kell benyújtani, postai úton, egy példányban.

A tejértékesítési jelentések benyújtási határideje:
• április - június hónapokra: július 15-ig
• július - szeptember hónapokra: október 15-ig
• október - december hónapokra: január 15-ig
• január - március hónapokra: április 15-ig