Bezárt területnél kizárólag az az ügyfél jogosult támogatásra, aki jogszerű földhasználónak minősül.

A gazdálkodónak legkésőbb június 10-ig be kell nyújtania az MVH-hoz a jogszerű földhasználat igazolására szolgáló okirat(ok) másolatát, vagy a földhasználati nyilvántartási eljárás megindítását igazoló iratot.

Ez utóbbi irat csak abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél bizonyítja, hogy azt június 10-ig benyújtotta az illetékes hatósághoz. A gazdálkodó köteles a földhasználati jog bejegyzéséről szóló döntést annak jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül benyújtani az MVH-hoz.

Az MVH közölte azt is, hogy a jogszerű földhasználatra, valamint a bezárt területekre vonatkozó részletes tájékoztató megtalálható a hivatal honlapján.