A NAK tájékoztatása szerint 2017. szeptember 1-el módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című pályázat az alábbiak szerint:

1)    A 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet második bekezdése módosult, miszerint a pályázathoz nem kell benyújtani a tulajdonosi hozzájárulásokat, azonban  továbbra is igazolni kell a használat jogcímét: Törlésre kerül azon rész miszerint: „a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, mely szerint hozzájárul(nak) a beruházás megvalósításához”. A projekt megvalósítása érdekében azonban, amennyiben az nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, továbbra is igazolni kell a használat jogcímét azzal, hogy a birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig biztosított.

Szőrszálhasogatásnak tűnhet, de a kiírás szempontjából fontos pontosítani a fiatal mezőgazdász fogalmát – Fotó: Shutterstock

2)    A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 4. alpontja módosult. Miszerint a fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű elfogadható végzettségek megnevezésre kerültek, azaz: „Az elfogadható végzettségeket a VP2-6.1.1-16 kódszámú, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.”

3)    A 3. számú melléklet – Fogalomtár – Fiatal mezőgazdasági termelő fogalma módosult. Pontosításra, illetve harmonizálásra kerül a – Fiatal mezőgazdasági termelő fogalma.

További részletek itt olvashatóak.