Megjelent a nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek és ezen anyagokra vonatkozó analitikai módszerek megállapításáról szóló EU rendelet – írja a Nébih.

takarmányozás

Fontos a nem céltakarmányokban visszamaradó hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek megállapítása – fotó: freepik.com

Megjelent a Bizottság (EU) 2024/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. február 20.) az (EU) 2019/4 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az antimikrobiális hatóanyagok tekintetében a nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek és a takarmányokban lévő ezen anyagokra vonatkozó analitikai módszerek megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről, mely magyar nyelven  erre a LINKRE kattintva érhető el.

A Bizottság felhatalmazása

Az (EU) 2019/4 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a nem céltakarmányokban visszamaradó hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek megállapítása révén történő kiegészítésére vonatkozóan.

Az (EU) 2019/4 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítésére vonatkozóan, megállapítva a II. mellékletben felsorolt antimikrobiális hatóanyagok tekintetében a nem céltakarmányokban visszamaradó hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeit és a takarmányban lévő hatóanyagokra vonatkozó analitikai módszereket – írja a Nébih.


A Bizottság (EU) 2024/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete

Tárgy és hatály

Ez a rendelet egyedi keresztszennyeződési határértékeket állapít meg az (EU) 2019/4 rendelet II. mellékletében felsorolt, nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok tekintetében, valamint az (EU) 2019/4 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt analitikai módszereket a takarmányokban található antimikrobiális hatóanyagokra vonatkozóan – olvasható a Nébih cikkében.

Nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékei

(1) Az (EU) 2019/4 rendelet II. mellékletében felsorolt antimikrobiális hatóanyagok tekintetében a nem céltakarmányok egyedi keresztszennyeződési határértékeit a következők szerint kell meghatározni:

  • a) amennyiben a nem céltakarmány előállítása, feldolgozása, tárolása vagy szállítása előtt előállított, feldolgozott, tárolt vagy szállított utolsó tétel gyógyszeres takarmány, a nem céltakarmány 12 %-os nedvességtartalmához viszonyítva az utolsó gyógyszeres takarmánytételben található antimikrobiális hatóanyag 1 %-a;
  • b) amennyiben a nem céltakarmány előállítása, feldolgozása, tárolása vagy szállítása előtt előállított, feldolgozott, tárolt vagy szállított utolsó tétel köztitermék, a nem céltakarmány 12 %-os nedvességtartalmához viszonyítva a köztitermék ezen utolsó tételéből származó gyógyszeres takarmányban található antimikrobiális hatóanyag 1 %-a.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az (EU) 2019/4 rendelet II. mellékletében felsorolt antimikrobiális hatóanyagok tekintetében a nem céltakarmány egyedi keresztszennyeződési határértékeit az e rendelet melléklete szerinti meghatározási határban (LOQ) kell megállapítani, amennyiben a nem céltakarmányt a következő állatoknak szánják:

  • a) halaktól eltérő élelmiszer-termelő állatok, amennyiben a nem céltakarmányt az akvakultúrába szánt gyógyszeres takarmányok vagy köztitermékek előállítását, feldolgozását, tárolását vagy szállítását követően állítják elő, dolgozzák fel, tárolják vagy szállítják;
  • b) az emberi fogyasztásra szánt tojás vagy tej előállítása során tartott állatok;
  • c) a célállatfajra vonatkozó leghosszabb élelmezés-egészségügyi várakozási időn belül levágásra kerülő élelmiszer-termelő állatok.

A takarmányokban található antimikrobiális hatóanyagokra vonatkozó analitikai módszerek

Az (EU) 2019/4 rendelet II. mellékletében felsorolt minden egyes antimikrobiális hatóanyag esetében a nem céltakarmány keresztszennyeződésének mennyiségi meghatározására szolgáló analitikai referencia -módszereket e rendelet melléklete állapítja meg.

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2025. május 20-tól kell alkalmazni – olvasható a Nébih tájékoztatójában.