A tejtámogatás kerete 7,7 milliárd, a hízottbikatartás támogatásra szánt teljes keret 2,1 milliárd, míg az extenzifikációs szarvasmarha támogatásra igénybe vehető teljes összeg 594 millió forint. A most indult kifizetésekkel együtt a rendelkezésre álló keret nagy részét már kiutalta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az érintett termelők részére.

Ezeknél a jogcímeknél a támogatásra való jogosultságot az MVH az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek az aktuális támogatási évre rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultságok alapján állapítja meg.