Az Európai Unió Tanácsának a termőföldvásárlásra irányuló támogatások határidejének meghosszabbításáról szóló határozatát azonban az Európai Unió Bizottsága megtámadta. Az Európai Unió intézményei között kialakult jogi vitában Magyarország mindig is a termőföldvásárlási jogcímek alkalmazhatósága mellett érvelt, és az Európai Unió Bíróságának 2013. december 4-én közzétett ítélete is a magyar álláspontot támasztotta alá.

Mindez azt jelenti, hogy a magyar gazdálkodók – bár rendkívül rövid határidővel – újból jogosultakká váltak ezen támogatások igénybevételére. A támogatás igénybevételének alapvető feltételei nem változtak, azonban tekintettel arra, hogy a termőföldvásárlási támogatási programok 2013. december 31. után történő meghosszabbítása uniós jogi eljárási okokból erősen kétséges, kizárólag a 2013. december 5-31-e közötti időszakban megkötött hitelszerződések/adásvételi szerződések után lehet igénybe venni támogatást.

A birtokfejlesztési hitel kamattámogatás esetében fontos változás, hogy a kérelmezőnek az első igényléskor, de legkésőbb 2013. december 31-ig csatolnia kell a hitelszerződés egy eredeti példányát. A kamat megfizetéséről szóló igazolást a „Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről” című nyomtatványhoz kell mellékelni.

A birtokösszevonási célú termőföldvásárlási támogatás vonatkozásában a kérelem benyújtására nyitva álló véghatáridő szeptember 30-ról december 31-re módosul, és a kérelmekről a földművelésügyi igazgatóság legkésőbb 2013. december 31-ig dönt.

A fenti jogszabály módosítások folyamatban vannak. A hatálybalépésről a gazdálkodókat sajtóközlemény formájában haladéktalanul értesíteni fogjuk.