Megkezdődött a Parlamentben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat vitája. Az új törvény megalkotását az Európai Unió agrárpolitikájában bekövetkezett változások tették szükségessé. 2007-es pénzügyi évtől az EU Tanácsa módosítása alapján, a piacszabályozás és az agrár-vidékfejlesztés pénzügyi értelemben is önállósodott egymástól.

Ennek megfelelően két új önálló pénzalap jött létre: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA). Ezeket a pénzügyi alapokat egészíti ki az Európai Halászati Alap (EHA).

2007 és 2013 között várhatóan 1500 milliárd forint EU-s támogatás érkezik az EMVA alapokra, és ezek felhasználásának módjáról dönt az új agrár-támogatási eljárási törvény.

Az uniós szabályok 2007-től kezdődően kötelezően előírják a tejtámogatás termeléstől való elválasztását, amit meg kell jeleníteni az új törvényben is.

A kormány május elseje után többek között az erdészeti feladatok, a termőföld hasznosítás, a hal- és vadgazdálkodás, valamint a vadászható állatfajok természetes állománya és élőhelyük megőrzése támogatási konstrukciójának működtetését tervezi.

Az FVM vezetése új agrár-támogatási eljárási törvénnyel 15-20 évre gondolja meghatározni a magyar mezőgazdaság sorsát. Megjegyzendő, hogy a jelenlegihez hasonló további törvények megjelenése várható, méghozzá olyan ütemben, ahogy változik az EU Közös Agrárpolitikája.