Az irányító hatóság, a szakmai szervezetek javaslata alapján, módosította a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (VP3-14.1.1-16 kódszámú) pályázati kiírását. A változás a preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség keretében végzendő csülökápolás nyilvántartására vonatkozó „Telepi munkanapló” nyomtatványt érinti. Az érintett gazdálkodók a munkanaplót a VP3-14.1.1-16 kódszámú felhívás mellékletei között 10. szám alatt találhatják meg.

A munkanaplóban a napi kétszeri gondozói felügyelet elvégzése és a takarmányozási napló vezetése mellett a csülökápolás egyedenkénti nyilvántartását is dokumentálni kell, amely az évente négy alkalommal történő lábfürösztést, és az évente két alkalommal történő körmölést foglalja magában.

A csülökápolás egyedenkénti nyilvántartását is dokumentálni kell – fotó: Shutterstock

A pályázati felhívás 3.4.1 fejezetének V. alfejezete alapján a csülökápolást a tenyészeteiben tartott összes szarvasmarha esetén köteles a támogatást igénylő elvégezni. Az egyedek élettani, életkori sajátosságainak figyelembevételével meghatározható azon egyedek köre, melyek csülökápolása nem végezhető el, mivel szakmai vagy állategészségügyi okból nem indokolt. Amennyiben a vonatkozó gazdasági évben vannak a tenyészetben olyan egyedek, amelyek esetében a csülökápolás nem végezték el, úgy ezen egyedek ENAR-azonosítóját és a kezelés elmaradásának rövid indoklását a munkanapló megfelelő rovatában rögzíteni kell.

A pályázati felhívás és mellékletei innen letölthetők.