A szőlő károsítói

Ára:
800 Ft,-
Mérete:
500x700 mm x mm
Leírás:

Poszterünkön az alábbi szőlőkárosítók találhatók meg:

Agrobaktériumos betegség (Agrobacterium vitis) tünet egyéves fás részeken

Agrobaktériumos betegség (Agrobacterium vitis) tünete a tőketörzsön

Szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) „olajfoltok” a levél színén

Szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) tünete a levél fonákán

Szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) fertőzésének tünete a növekvő bogyókon

Szőlőlisztharmat (Erysiphe necator) fertőzésének tünete a fürtön: „sérves bogyók”

Szőlő-szürkerothadás (Botrytis cinerea) tünete Leányka fajtán (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Szőlőorbánc (Pseudopezicula tracheiphila) tünete levélen

Fakórothadás (Coniella diplodia) fertőzésének hatása fehér fajtán

Esca (Phaeomoniella chlamydospora, Fomitiporia punctata, Phaeoacremonium sp.)-tünet a krónikus szakaszban

Szőlőmolyok (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) első nemzedékének kártétele a fürtkezdeményen

Szőlőmolyok (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) első nemzedékének kártétele a virágzó szőlőn

Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) harmadik nemzedéke az érő bogyókat károsítja

Szőlőilonca- (Sparganothis pilleriana) hernyók kártétele a fürtön

Káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae) hernyóinak kártétele szőlőfürtön

Amerikai fehér medvelepke (Hyphantria cunea) szétszéledő hernyói a lombozaton

Gyapjas-pajzstetű (Pulvinaria betulae) a szőlő törzsén

Bivalykabóca (Stictocephala alta) szívogatásának hatása szőlőn

Szőlő-levélatka (Calepitrimerus vitis) kártétele a levélen

Szőlő-gyökértetű (Dactulospharia vitifoliae) levéllakó alakjának kárképe

Szőlő-gubacsatka (Colomerus vitis) kártétele a fakadó szőlőn

Szőlő-gubacsatka (Colomerus vitis) kárképe a levél fonákán

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) kártétele

Szilva-takácsatka (Eotetranychus pruni) kártétele szőlőn

Fiziológiás bogyórepedés, amely száraz időszakot követő csapadék hatására keletkezik

A szőlőtermesztés technológiájában jelentős szerepe van a növényvédelemnek. Ahhoz, hogy ezt időben, szakszerűen, eredményesen és a környezetvédelem kívánalmainak megfelelően végezzük, ismernünk kell a szőlő károsítóit. Ezt elősegítendő mutatjuk be leggyakoribb betegségeinek tünetét, illetve kártevőinek kárképét. Reméljük, hogy ezzel a károsítók felismerésén kívül az ellenük való körültekintő, hatásos védekezést is elősegítjük.

Szerkesztette Balázs Klára. A fotókat Dula Bencéné (1, 5, 8, 9, 10, 25), Makó Szabolcs (15), Rózsahegyi Péter (17), Schmidt Ágnes (2, 3, 4, 6, 7, 24), Szendrey Lászlóné (20, 23), Voigt Erzsébet (13, 14, 18), Vörös Géza (11, 12, 16, 19, 21, 22) készítette.

800 Ft,-Növényvédő szer kereső

[bezárás x]