Szűcs István programvezető elnökletével, az alprogramok vezetőinek részvételével operatív egyeztető megbeszélésre került sor a Szent István Egyetemen.

A program vezetője bevezetőjében felhívta a figyelmet az egyes kutatási programok társadalmi hasznosulásának fontosságára. A levont kövtkeztetések olyan kézzelfogható
megállapításokat kell, hogy tartalmazzanak, amit mind a döntéshozók, mind a gazdasági élet szereplői a versenyképesség növelésének érdekében felhasználhatnak. Az összeállított tudásanyag magyar és angol nyelvű kiadvány formájában publikálásra kerül.

Nábrádi András (DETATC) rövid prezentációjában rámutatott a hatékonysági mutatók alapján az ésszerű, és indokolt földcserék, szállítmányozás, és kooperációk fontosságára.

Marsalek Sándor (KRF) vizsgálatai egy 300 ha valamint egy 800 ha gazdaságra terjedt ki. Mind a piac mozgása, hektikussága, mind az időjárás változékonysága rendkívüli mutatókat produkálnak. Példaként említette a Hajduságot érintő kabai cukorgyár bezárását, ahol a korábban jól jövedelmező cukorrépatermelés teljes visszaesése következett be. Részben a feketegazdaság elleni drasztikus fellépés, ,,eredményeként” , az emberek felhagynak a földműveléssel melynek következtében Gyöngyös térségében nagy területű parlagterületek alakultak ki.

Széles Gyula, Szakál Zoltán (KE) az élelmiszertermelés és fogyasztás marketingstratégiájának vizsgálata során a termelés, környezet, és társadalom hármas egységének szem előtt tartását tartották fontosnak.

Az ökotermelés folyamatos növekedése figyelhető meg, ugyanakkor a lakosság mintegy 17,3%-a ellenzi az ökotermékek előállítását. Ma már a termékek széles választáka áll rendelkezésre, és a vásárlók 37,5%-a az ár tekintetében elfogadó magatartást tanúsít.

Felméréseink szerint a hungaricumokat a lakosság 67% magasabb élvezeti értékűnek tartja, 72,2% egyben job minőségűnek is.

Alvincz József (NYME) szerint az ökogazdaságok többsége a kedvezőtlen adottságú területeken alakultak ki, Átlagos méretük 138, 55 ha (2005). A műszaki, technikai feltételek visszapótlása nem megoldott, így vagyonfelélési fázisban vannak.

Ezt követően igen élénk vitára került sor, amelynek csak az idő szabott határt.

Bolyki István
Agroinform