Növényvédelem

Egy lap ára:
0 Ft,-
Éves előfizetés:
8600 Ft,-
Szaklap ismertetője
Szaklap impresszum
Laparchívum
Előfizetés

 • Növényvédelem, 2017. 11. szám

  TARTALOM

  Tenorio-Baigorria Imola, Végh Anita, Galambos Nikoletta, Dávid Orsolya és Palkovics László: Díszfák kéregbetegségét okozó baktérium­fajok     
  Gyeraj András, Szalai Márk, Pálinkás Zoltán és Kiss József: Okozhat-e termésveszteséget az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virdifera virdifera LeConte, Coleoptera, Chrysomelidae) imágó biberágása csemegekukoricában?      
  Kóbor Péter: Magyarország invazív címeres polos­kái (Heteroptera: Pentatomidae)    
  Dankó Tamás, Kámán-Tóth Evelin, Petróczy Marietta  és Pogány Miklós: Abiotikus paraméterek hatása a Botrytis cinerea produkcióbiológiájára     
  Hegyi-Kaló Júlia, Lengyel Szabina, Szalóki Nikoletta, Szén Orsolya, Juhász Ákos és Váczy Kálmán Zoltán: Különböző aszúsodási fázisokban gyűjtött szőlőbogyók felületén előfordulható élesztő- és fonalasgomba
  közösség vizsgálata    
  Olách Rihárd, Vétek Gábor és Orosz Szilvia: A nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa Cresson, 1929) magyarországi elterjedése (2012–2017)    

  Herbicidrezisztencia
  Tóth Csantavéri Szilvia: Őrizzük meg az érzékenységüket!    

  Krónika
  Vajna László: 112. ülését tartotta az Agrárkemizálási Társaság    

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól    


  TABLE OF CONTENTS

  Tenorio-Baigorria, Imola, Anita Végh, Nikoletta Galambos, Orsolya Dávid and L. Palkovics: Bark cankers of ornamental trees caused by phytopathogenic bacteria     Gyeraj, A., M. Szalai, Z. Pálinkás and J. Kiss: Does the silk feeding by western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera  LeConte, Coleoptera, Chrysomelidae) adults result in yield loss in sweet maize?     
  Kóbor, P.: Invasive stinkbugs in Hungary (Heterop­tera: Pentatomidae)    
  Dankó, T., Evelin Kámán-Tóth, Marietta Petróczy and M. Pogány: Role of abiotic parameters in the production biology of Botrytis cinerea   
  Hegyi-Kaló Júlia, Szabina Lengyel, Nikoletta Szalóki, Orsolya Szén, Á. Juhász and K. Z. Váczy: Microbial ecology on grape berries of different botrytisation phases    
  Oláh, R., G. Vétek and Szilvia Orosz: Distribution of the walnut husk fly (Rhagoletis  completa Cresson, 1929) in Hungary (2012–2017)   

  Herbicide resistance
  Tóth, Csantavéri Szilvia: Let’s keep them sensitive!    

  Chrolicle
  Vajna, L.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 112th Session    

  Legislation review from János Molnár     

 • Növényvédelem, 2017. 12. szám

  Növényvédelem, 2017. 12. szám

  TARTALOM

  Viczián Orsolya, Kiss Balázs, Kiss Emese, Orosz Szilvia, Juhász András Lajos és Mergenthaler Emese: Mit tudunk a ’ca. Phytoplasma prunorum’ fitoplazma terjedéséről ma és mit gondolunk ugyanerről?    
  Varjas Virág, Izsépi Ferenc, Nagy Géza, Pájtli Éva és Vajna László: Mandula fomopsziszos vesszőelhalása Magyarországon (kórokozó: Phomopsis amygdali, teleomorf: Diaporthe amygdali)    
  Takács Attila, Szabóky Csaba és Kutas János: A dióaknázó fényesmoly (Coptodisca lucifluella Clemens, 1860 Lepidoptera – Heliozelidae) magyarországi megjelenése     

  Megemlékezés
  Haltrich Attila: Mészáros Zoltán (1936–2017)    
  Solymosi Péter: Búcsú Mészáros Zoltántól    

  Krónika
  Solymosi Péter: A magyarországi flóra kevésbé ismert imolafaja a Centaurea pseudophrygia c. A. Meyer    
  Vajna László: 113. Ülését tartotta az Agrárkemizálási Társaság    
  Tarcali Gábor, Bodnár Dominika és Csüllög Kitti: Növényorvosok élelmünkért, egészségünkért és környezetünkért. Beszámoló a 12. Növény­orvos Napról   

  Kitüntetés
  MNMNK: Miniszteri elismerő oklevél kitüntetettjei: dr. Vétek Gábor, Huszár Lukács, Mile Lajos
  MNMNK: A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Kiváló Növényorvosai 2017-ben: Bartal László, Bognár Mihályné, Gáspár Zoltán, Györfi János, Simon Zoltán

  Könyvismertetés
  Fazekas Imre: Magyarország Sesiidae faunája   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól      

  A 2017. évi tartalomjegyzék    
   

  TABLE OF CONTENTS

  Viczián, Orsolya, B. Kiss, Emese Kiss, Szilvia Orosz, A. L. Juhász and Emese Mergenthaler: The significance of phytoplasma (’ca. Phytoplasma prunorum’) disease of stone fruits – what do we know and what is needed to be done?    
  Varjas, Virág, L. Vajna, F. Izsépi, Éva Pájtli and G. Nagy: Phomopsis blight on almond in Hungary (pathogen: Phomopsis amygdali, teleomorph: Diaporthe amygdali)    
  Takács, A., Cs. Szabóky and J. Kutas: The appearance of the walnut leafminer (Coptodisca lucifluella Clemens, 1860 Lepidoptera – Heliozelidae) in Hungary    

  In memoriam
  Haltrich, A.: Zoltán Mészáros (1936–2017)    
  Solymosi, P.: Zoltán Mészáros    

  Chrolicle
  Solymosi, P.: A less known knapweed species in the Hungarian flora: Centaurea pseudophrygia c. A. Meyer    
  Vajna, L.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 113th Session    
  Tarcali, G., Dominika Bodnár and Kitti Csüllög: Plant doctors for our food, health and environment. Report on the 12th Day of the Hungarian Chamber of Professionals aand Doctors of Plant Protection     

  Awards
  MNMNK: Awarded with the Ministerial Certificate of Merit: dr. Gábor Vétek, Lukács Huszár, Lajos Mile    
  MNMNK: Outstanding members of the Hungarian Chamber of Professionals and Doctors of Plant Protection (MNMNK) in 2017: László Bartak, Mihályné Bognár, Zoltán Gáspár, János  Györfi, Zoltán Simon    

  Book Review
  Fazekas, I.: Sesiidae fauna of Hungary (Lepidoptera)    

  Legislation review from János Molnár     

  Table of contents 2017   

 • Növényvédelem, 2017. 2. szám

  Növényvédelem, 2017. 2. szám

  TARTALOM

  Király Kristóf Domonkos, Reiter Dániel, Farkas Péter, Sojnóczki Annamária és Fail József: Előzetes adatok a telitok dohánytripsz gazdanövényköréhez   
  Némethné Major Barbara, Ábrahám Rita és Redeczki Róbert: Az üvegszárnyú  almafalepke (Synanthedon myopaeformis Borkhausen)  jelentősége bioalmásban   

  Technológia
  Eke István: Hajtatott uborkában atka- és rovarkártevők ellen engedélyezett élő, természetes ellenségeket tartalmazó készítmények   

  A  Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjei 2016-ban
  Kádár Aurél    
  Mészáros Zoltán    
  Bán Gergely   
  Rozsnyay Zsizsanna   
  Pintye Alexandra    
  Kovács Imre   
  Labant-Hoffmann Éva    

  A Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány kitüntetettjei 2016-ban
  Szentesi Árpád   
  Gyuris Enikő   

  Marketing
  Arysta: Megkérdeztük! Felhasználói tapasztalatok az Arysta biostimulátoraival!   
  Pálfay Gábor: Napraforgó-gyomirtás kompromisszumok nélkül, akár egy komplett pre-kezelés költségszintjén   

  Krónika
  Solymosi Péter, Hartmann Ferenc és Novák Róbert: Termofil tündérrózsa-tenyészetek Magyar­országon   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   


  TABLE OF CONTENTS

  Király, K. D., D. Reiter, P. Farkas, Annamária Sojnóczki and J. Fail: Preliminary results about the host range of the thelytokous onion thrips   
  Némethné Barbara Major, Rita Ábrahám and The importance of red-belted clearwing (Synanthedon myopaeformis Borkhausen) (Borkhausen) in organic apple orchards   

  Pest management programmes
  Eke, I.: Products containing live natural enemies registered for use in greenhouse cucumbers to control mite and insect pests    

  Awarded by the Hungarian Plant Protection Society in in 2016
  Kádár, Aurél   
  Mészáros, Zoltán   
  Bán, Gergely    
  Rozsnyay, Zsizsanna   
  Pintye, Alexandra   
  Kovács, Imre   
  Labant-Hoffmann, Éva   

  Awarded by the Foundation in memory of dr. Gusztáv Szelényi in 2016
  Szentesi, Árpád   
  Gyuris, Enikő    
     
  Marketing
  Arysta: Asked and answered! Users’ experience with Arysta biostimulants   
  Pálfay, G.: Weed control in sunflowers without compromise, for the costs of even a complete pre-emergence treatment    

  Chronicle
  Solymosi, P. F. Hartmann and R. Novák: Thermophyl Nymphaea-cultures in Hungary    

  Legislation review from János Molnár      


 • Növényvédelem, 2017. 3. szám

  Növényvédelem, 2017. 3. szám

  TARTALOM

  Molnár Dénes, Barton Iván, Czimber Kornél és Frank Norbert: A kéregrák tüneteit mutató bükk egyedek elterjedésének jellegzetességei egy vegyeskorú erdőben   
  Tóth Annamária, Petróczy Marietta és Palkovics László: Colletotrichum godetiae okozta an­trak­nózis húsos somon   
  Nagy Barnabás: Passzív növényvédelem: növényáttelepítési kísérleteim eredményei Budapest körzetében   

  Krónika
  Molnár János: Rövid beszámoló a 63. Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényről    
  Horváth József: Köszöntő és zárszó a hatvanhar­madik Növényvédelmi Tudományos Napokon
  Fekete Zoltán: Beszámoló a BASF almavédelmi konferenciájáról   

  Kitüntetés
  Kutasi Csaba: Haltrich Attila A Magyar Rovar­tani Társaság a Frivaldszky Emlékérem ezüst foko­zatának kitüntetettje   

  Marketing
  BASF Agrodivisio: A több és jobb kalászhozamért a fluxapiroxad és a piraklostrobin erejével   
  Nagy Viktor: Alapozza meg napraforgó termését!   
  Arysta: Megkérdeztük! Felhasználói tapasztalatok az Arysta biostimulátoraival. 2. rész   
  FMC-Agro Hungary Kft.: Talajlakó kártevők ellen Kentaur 5 G + Radistart Algit keverék!   

  Könyvismertetés
  Balázs Ervin: Horváth József akadémikus úr, Gondolatok a fenntarthatóságról és fennmaradásról (Agroinform Kiadó Budapest, 2016) című köny­vének továbbgondolása   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   

   

  TABLE OF CONTENTS

  Molnár, D., I. Barton, K. Czimber and N. Frank: Spatial pattern and diameter distribution of trees infected with beech bark disease in an uneven aged forest    
  Tóth, Annamária Marietta Petróczy and L. Palkovics: Occurrence of Colletotrichum godetiae on cornelian cherry    
  Nagy, B.: Passive (alternative) plant protection: observations with transplanted plants in the environment of Budapest city (Hungary)   

  Chronicle
  Molnár, J.: A brief report from the 63rd Scientific Plant Protection Days    
  Horváth, J.: Opening and closing remarks on the 63rd Scientific Plant Protection    
  Fekete, Z.: Report from the apple protection meeting organised by BASF    

  Awards
  Kutasi, Cs.: Attila Haltrich, awarded by the Hungarian Entomological Society’s Frivaldszky silver medal    

  Marketing
  BASF Agrodivisio: For higher ear quality and quantity with the force of fluxapyroxad and pyraclostrobin    
  Nagy, V.: Base your sunflower yields!   
  Arysta: Asked and answered! Users’ experience with Arysta biostimulants 2    
  FMC-Agro Hungary Kft.: Kentaur 5 G + Radistart Algit to control soil-borne pests!   

  Book Review
  Balázs, E.: Contribution to the book by academician József Horváth about sustainability and survival (Agroinform Publishing House Budapest, 2016)    

  Legislation review from János Molnár   

 • Növényvédelem, 2017. 4. szám

  Növényvédelem, 2017. 4. szám

  TARTALOM


  Tóth Miklós, Szarukán István, Csukás Lajos,
  Hauser Csaba, Ábri Tamás, Kőrösi Szilvia, Nagy Tamás és  Nagy Antal: Kukorica­moly (Ostrinia nubilalis hbn.) „biszex” csalétek optimális dózisa, hatástartama és alkalmazása rajzáskövetésre   
  Szita Éva és Érsek László: Az indiai teknőspajzstetű  (Coccomorpha: Coccidae: Ceroplastes ceriferus) szabadföldi megjelenése Magyar­országon    

  Technológia
  Nagy Géza és Pénzes Béla: A kajszi növényvédelmi technológiája   

  Megemlékezés
  Hornok László: Vörös József (1929–1991) professzorra emlékezünk    

  Marketing 
  Füzi István és Hoffmann Péter: Sercadis®: mindig egy lépéssel a lisztharmat előtt   
  Arysta: Megkérdeztük! Felhasználói tapasztalatok az Arysta biostimulátoraival   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   
     


  TABLE OF CONTENTS


  Tóth, M., I. Szarukán, L. Csukás, Cs. Hauser, T. Ábri, Szilvia Kőrösi, T. Nagy and  A. Nagy: A bisexual trap for the European corn borer (Ostrinia nubilalis): optimal dose, longevity and its application for flight pattern monitoring
  Éva Szita and L. Érsek: Occurrence of the Indian wax scale (Coccomorpha: Coccidae: Cceroplastes ceriferus) outdoors in Hungary   

  Pest management programmes
  Nagy, G. and B. Pénzes: Apricot pest mana­gement programme   

  In memoriam
  Hornok, L.: Remembering professor József Vörös (1929–1991)    

  Marketing
  Füzi, I. and P. Hoffmann: Sercadis®: always ahead of powdery mildew    
  Arysta: Asked and answered: Users’ experience with Arysta biostimulators    

  Legislation review from János Molnár  

 • Növényvédelem, 2017. 5. szám

  Növényvédelem, 2017. 5. szám

  TARTALOM

  Mezőfi László és Korányi Dávid: A harlekinkatica (Harmonia axyridis Pallas 1773) színváltozatai Magyarországon és polimorfizmusának ökológiai vonatkozásai   
  Petrikovszki Renáta, Nagy Péter István, Simon Barbara és Tóth Ferenc: Különböző agrotechnikai elemek hatása gyökérgubacs fonálféreg- (Meloidogyne sp.) fertőzöttségre szabadföldi determinált növekedésű paradicsomon   

  Rövid közlemény
  Gninenko Jurij Ivanovics, Szergejeva Julia Anatoljevna és Molnár János: A Chouioia cunea Yang 1989 (Eulophidae) fémfürkész a selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) hatékony parazitoidja   

  Krónika
  Horváth József:  Egy sikeres életpálya az Eltétől a Georgikonig: Gáborjányi Richard   
  Nagy Sándor: A GMO-k és a növényvédelem helyzete 2016-ban az USA-ban. Egy amerikai tanulmányút tapasztalatai   

  Marketing 
  Füzi István: DON-stop!     

  Könyvismertetés
  Ripka Géza:  Keszthelyi Sándor: Kártevők elleni védekezés lehetőségei   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól          TABLE OF CONTENTS

  Mezőfi, L. and D. Korányi: The colour pattern forms of the harlequin ladybird (Harmonia axyridis, Pallas 1773) in Hungary and the ecological aspects of its polymorphism   
  Petrikovszki, Renáta, P. Nagy, Barbara Simon and F. Tóth: The effect of different agricultural techniques on root-knot nematode (Meloidogyne sp.) infestaion on open-field determinate tomatoes   

  Short communication
  Gninenko J. I., Szergejeva Julia A. and J. Molnár: An efficient wasp parasitoid Chouioia cunea Yang 1989 (Eulophidae) of box moth (Cydalima perspectalis)    

  Chrolicle
  Horváth, J.: A successful career from the university ELTE to the university Georgikon: Gáborjányi Richard   
  Nagy, S.: GMOs and pest management in 2016 in the USA. Lessons learned from an American study-tour    

  Marketing
  Füzi, I.:  DON-stop!   

  Book review
  Ripka, G.: Sándor Keszthelyi: Options for controlling pests   

  Legislation review from János Molnár   

 • Növényvédelem, 2017. 6. szám

  Növényvédelem, 2017. 6. szám

  TARTALOM

  Kárpáti Zsolt és Molnár Béla Péter: A puszpángmoly (Cydalima perspectalis) lárvák ürülékének illata gátolja a fajtárs nôstények tojásrakását   
  Koltay András és Halász Ágnes: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell – új fenyű kórokozó megjelenése Európában   
  Kontschán Jenő, Szederjesi Tímea, Oláh Richárd és Vétek Gábor: Ismeretek hazai kártevő rovarok atkáiról II.: az Allothrombium pulvinum Ewing, 1917 (Acari: Trombidiidae), mint levéltetvek parazitája   
  Póss Anett, Plangár Nóra, Turóczi György és Tóth Ferenc: Szárazföldi ászkarákok, mint nem-cél szervezetek érzékenysége Beauveria bassiana és Metarhizium anisopliae  entomo­patogén gombákra laboratóriumi kísérletben
  Barnácz Fruzsina Enikő és Salamon Pál: Paprika (Capsicum annuum) fajták uborka mozaik vírussal (Cucumber mosaic virus, CMV) szembeni fogékonyságának vizsgálata   

  Rövid közlemény
  Solymosi Péter: Mediterrán származású Medicago-fajok Magyarország flórájában   

  Krónika
  Solymosi Péter: Botanikus szemmel az Al Fajjúm-oázisban    
  Vajna László: 110. ülését tartotta a MAE Agrár­kemizálási Társasága   
  Vörös Géza: BASF Szántóföld Napja 2017, Szekszárd   

  Megemlékezés
  Mikulás József,  Szőke Lajos, Lázár János és Kölber Mária: In memoriam Vanek Gáspár   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   

   
  TABLE OF CONTENTS

  Kárpáti, Zs. and B. P. Molnár: Volatile compounds of larval excrete repel box tree moth (Cydalima perspectalis) oviposition    
  Koltay, A. and Ágnes Halász: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell – a new pine pathogen in Europe    
  Kontschán, J., T. Szederjesi, R. Oláh and G. Vétek: Contribution to the mites of Hun­garian pest insects II.: Allothrombium pulvinum Ewing, 1917 (Acari: Trombidiidae), a parasite of aphids    
  Póss, Anett, Nóra Plangár, Gy. Turóczi and F. Tóth: Susceptibility of terrestrial isopods as non-target organisms to the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae in a laboratory experiment    
  Barnácz, Fruzsina Enikő and Salamon, P.: Investigations on the susceptibility of pepper (Capsicum annuum) cultivars to Cucumber mosaic virus (CMV)    

  Short communication
  Solymosi, P.: Mediterranean Medicago species in the Hungarian flora        
  Chrolicle
  Solymosi, P.: In the Al Fajjúm oasis as botanist   
  Vajna, L.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 110th Session   
  Vörös, G.: BASF Field Crop Day 2017, Szekszárd

  In memoriam
  Mikulás, J., L.  Szőke, J. Lázár and Mária Kölber Mária: In memoriam Gáspár Vanek   

  Legislation review from János Molnár   

 • Növényvédelem, 2017. 7. szám

  Növényvédelem, 2017. 7. szám

  TARTALOM

  Csepelényi Mariann, Hirka Anikó, Mikó Ágnes, Szalai Áron és Csóka György: A tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata) 2016/2017-es áttelelése Délkelet-Magyarországon   
  Molnár Orsolya, Spitkó Tamás, Móricz M. Ágnes, Tóthné Zsubori Zsuzsanna, Kovács Blanka, Marton L. Csaba  és  Szőke  Csaba: Fusarium temperatum: új kórokozó a magyarországi kukorica (Zea mays L.) szármintákban   
  Kiss Enikő, Szénási Ágnes, Neményi András és Kontschán Jenő: Idegenhonos, botnádat károsító takácsatkák (Acari: Tetranychidae) újabb megjelenése Magyarországon   
  Boziné Pullai Krisztina, Bujtás Olimpia, Nagy Péter, Drexler Dóra és Tóth Ferenc: Két ökológiai gazdaság talajának vizsgálata gyökérgubacs-fonálféreggel szembeni ellenállóság szempontjából paradicsom tesztnövényekkel
  Kecskeméti Sándor, Fail József és Geösel András: A gombatermesztésben előforduló Sciaridok és az ellenük való védekezési lehetőségek   

  Rövid közlemény
  Keszthelyi Sándor, Pál-Fám Ferenc és Hoffmann Richárd: A mediterrán díszpálmák veszélyes kártevője: a vörös pálma-ormányos, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790)   

  Herbicidrezisztencia
  Solymosi Péter: Gyombiotípusok evolúciója Magyar­országon, 1979 és 2006 között –  Esettanulmányok   

  Krónika
  Solymosi Péter: Tisztelgés Carl Linné géniusza előtt Uppsalában   

  Megemlékezés
  Balázs Ervin és Hornok László: In memoriam Annamária – Dr. Molnár Béláné 1925–2017   

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól  
   
    

  TABLE OF CONTENTS

  Csepelényi Mariann, Anikó Hirka, Ágnes Mikó, Á. Szalai and Gy. Csóka: Overwintering success of the oak lace bug (Corythucha arcuata) in 2016/2017 at South-Eastern Hungary   
  Molnár, Orsolya, T. Spitkó, Ágnes M. Móricz, Zsuzsanna Zsubori Tóthné, Blanka Kovács, Cs. L.Marton and Cs. Szőke: Fusarium temperatum: a new pathogen detected in the maize (Zea mays L.) stem samples in Hungary   
  Kiss, Enikő, Ágnes Szénási, A. Neményi and J. Kontschán: New data on the invasive spider mites (Acari:Tetranychidae) affecting bamboo in Hungary   
  Pullai, B. Krisztina, Olimpia Bujtás, P. Nagy, Dóra Drexler and F. Tóth: Comparative study of the resistance of soil samples against root-knot nematodes in tomatoes in organic farming grown outdoors, under polytunnel and in pots
  Kecskeméti, S., J. Fail and A. Geösel: Sciarids in mushroom cultivation and their pest management   

  Short communication
  Keszthelyi, S., F. Pál-Fám and R. Hoffmann: A harmful pest of Mediterranean palms: red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790)   

  Herbicide resistance
  Solymosi, P.: The evolution of herbicide resistant weed biotypes in Hungary between 1979 and 2006 – Case studies   

  Chrolicle
  Solymosi, P.: In honour of Carl Linné – commemoration in Uppsala   

  In memoriam
  Balázs, E. and L Hornok: In memoriam Annamária – Dr. Molnár Béláné 1925–2017   

  Legislation review from János Molnár    

 • Növényvédelem, 2017. 8. szám

  Növényvédelem, 2017. 8. szám

  TARTALOM

  Markó Viktor: Kártevők integrált és ökológiai szabályozása almaültetvényekben – történeti áttekintés     
  Kovács Csilla, Belovecz Katalin, Takács Ferenc és Sándor Erzsébet: A dió gyümölcsrothadását kiváltó kórokozó gombák azonosítása    
  Pethő Ágnes: Körkép az EU-ban jóváhagyott növényvédő szer hatóanyagokról (2017)    

  Krónika
  Solymosi Péter: Bemutatjuk az egyiptomi flóra két emblematikus faját, a nílusi lótuszt és a papirusz-palkát     

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól  

        
  TABLE OF CONTENTS

  Markó, V.: Integrated and organic pest management in apple orchards – a historical overview
  Kovács, Csilla,  Katalin Belovecz, F. Takács and Erzsébet Sándor: Identification of pathogenic fungi from rotten walnut fruits (Juglans regia L.)    
  Pethő, Ágnes: Overview of active substances of plan protection products approved in the EU (2017)     

  Chrolicle
  Solymosi, P.: Two emblematic plant species in the Egyptian Flora   

  Legislation review from János Molnár    

 • Növényvédelem, 2018. 01. szám

  Növényvédelem, 2018. 01. szám

  TARTALOM

  Növényvédelem – felelősen a környezetért
  Horváth József: Bevezető előadás    
  Hornok László: Hogyan tehetjük biztonságosabbá a kémiai növényvédelmet?    
  Balázs Ervin: Növényvédelmi géntechnológia ma és holnap    
  Benedek Pál: A méhek és a növényvédelem    
  Holb Imre: A növényvédelmi előrejelzés a fungi­cides kezelések csökkentésének szolgálatában    
  Mesterházy Ákos, Varga Mónika, Lehoczki-Krsjak Szabolcs és Tóth Beáta: A mikotoxin termelő gombák elleni integrált növényvédelem gabonafélékben    
  Palkovics László: Molekuláris diagnosztikai eljárások a növénykórtanban    
  Szőcs Gábor, Dömötör István, Kiss József és Tóth Miklós: Környezetkímélő növényvédelmi stratégiák és módszerek a holnap kihívásaira: felkészültünk-e a kukorica-termesztést veszélyeztető bagolylepkék inváziójára?     

  Botanika
  Solymosi Péter: Kitekintés az európai flórára – havasi tájak növényfajai (I.)    

  Marketing  
  BASF Hungaria Kft.: Priaxor® A jövő gombaölő szere kalászosokban    

  Krónika
  Solymosi Péter: A feledhetetlen Holt-tenger    

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól     


  TABLE OF CONTENTS

  Plant protection – with responsibility for the environment
  Horváth, J.: Introductory lecture     
  Hornok, L.: How can we make chemical plant production more safety?    
  Balázs, E.: Gene technology in plant production today and tomorrow     
  Benedek, P.: Bees versus crop protection    
  Holb, I.: Plant protection forecasting for reducing fungicide use    
  Mesterházy, Á., M. Varga, Sz. Lehoczki-Krsjak and B.Tóth: Integrated plant protection to control mycotoxin producing fungi in cereals
  Palkovics, L.: Molecular diagnostic methods in plant pathology     
  Szőcs G., I. Dömötör, J. Kiss and M. Tóth: Environmentally-sound plant protection strategies in response to future challenges: are we prepared to the invasions of noctuid pests threatening maize cultivation?    

  Botanika
  Solymosi, P.: Outlook to the European flora – plant species of snowy landscapes (I)    

  Marketing
  BASF Hungaria Kft.: Priaxor® the fungicide of the future in cereals     

  Chronicle
  Solymosi, P.: The unforgettable Dead Sea      

  Legislation review from János Molnár     

 • Növényvédelem, 2018. 02. szám

  Növényvédelem, 2018. 02. szám

  TARTALOM

  Turóczi György, Tengelics Patrícia, Kun Ágnes, Szekrényes Gábor, Vikár Dóra és Bán Rita: Különböző szójafajták betegségekkel szembeni ellenállósága Magyarországon     
  Murányi Dávid: Az eurázsiai ligetszépe-levéltetű, Aphis (Bursaphis) holoenotherae Rakauskas, 2007 (Hemiptera: Aphididae) hazai elő­fordulása     
  Szabó Árpád, Török Gabriella és Pénzes Béla: Ragadozó atkák előfordulása vajdasági sző­lő­­­ültetvényeken    

  Rövid közlemény
  Takács Attila, Milinkó Erika és Szabóky Csaba: A citromrügymoly (Prays citri Millière, 1873) Lepidoptera, Praydidae, magyarországi megjelenése    

  A  Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjei 2017-ben
  Molnár János    
  Szőcs Gábor     
  Palkovics László     
  Kőrösi Katalin    
  Szauter Sándor    
  Dávid István József    

  A Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány kitüntetettjei 2017-ben
  Bakonyi Gábor    
  Szilasné Jósvai Júlia Katalin    

  Botanika
  Solymosi Péter: Kitekintés az európai flórára – Havasi tájak növényfajai (ii.)    

  Marketing
  Hangyel Attila: Okszerű tavaszi repceregulá­torozás    

  Krónika
  Solymosi Péter: Az élőnövény-gyűjteményekről dióhéjban     

  Könyvismertetés
  Fazekas Imre: Tóth Sándor: Képes zengőlégy­határozó (Diptera: Syrphidae)     

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   


  TABLE OF CONTENTS

  Turóczi, Gy., P. Tengelics, Á. Kun, G. Szekrényes, D. Vikár and R. Bán: Resistance of soybean varieties to diseases in Hungary    
  Murányi, D.: Hungarian occurrence of the Palaearctic evening primrose aphid, Aphis (Bursaphis) holoenotherae Rakauskas, 2007 (Hemiptera: Aphididae)    
  Á. Szabó, G. Török and B. Pénzes: The occurrence of predatory mites in the vineyards of Vojvodina, Serbia   

  Short communication
  Takács, A., E. Milinkó and Cs. Szabóky: The first record of citrus blossom moth (Prays citri Millière, 1873) Lepidoptera, Praydidae in Hungary     

  Awarded by the Hungarian Plant Protection Society in in 2017
  János Molnár     
  Gábor Szőcs     
  László Palkovics     
  Katalin Kőrösi     
  Sándor Szauter     
  István József Dávid    

  Awarded by the Foundation in memory of dr. Gusztáv Szelényi in 2017
  Gábor Bakonyi     
  Júlia Katalin Szilasné Jósvai     

  Botany
  Solymosi, P.: Outlook to the European flora – plant species of snowy landscapes (II)    

  Marketing
  Hangyel, A.: Reasonable application of plant growth regulators for rapes in spring     

  Chronicle
  Solymosi, P.: About live plant collections in a nutshell     

  Book review
  Fazekas, I.: An illustrated key to hoverflies (Diptera: Syrphidae)    

  Legislation review from János Molnár   

 • Növényvédelem, 2018. 03. szám

  Növényvédelem, 2018. 03. szám

  TARTALOM

  Vuts József, Koczor Sándor, Imrei Zoltán, Jósvai Júlia Katalin, Lohonyai Zsófia, Molnár Béla Péter, Kárpáti Zsolt, Szőcs Gábor és Tóth Miklós: Módszerek a kémiai ökológiában     
  Pethő Ágnes: A növényvédő szerek hatóanyagokon kívüli összetevőiről     

  Rövid közlemény
  Solymosi, P.: Idegenhonos keltike (Pseudofumaria) fajok megjelenése a Budai-hegység délkeleti részén    

  Technológia
  Kerek Máté és Hartmann Kata: A sárgarépa és a petrezselyem növényvédelmi technológiája

  A Magyar Növényvédelmi Társaság oklevelével kitüntetettek
  Adányi József     
  Béres Imre    
  Csibor István     

  Marketing
  BASF Hungária Kft. Agrodivizió: Clearfield® Plus gyomirtási rendszer napraforgóban – az igazi plusz parlagfű ellen    
  Korbuly Bence: A megelőzés, automatikus termés­mentés is!    

  Megemlékezés
  Gasztonyi Maya: Doma Sándor Tivadar (1934–2018)    

  Sajtóközlemény    

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól      TABLE OF CONTENTS
  Vuts, J., S. Koczor, Z. Imrei, J. K. Jósvai, Zs. Lohonyai, B. P. Molnár, Zs. Kárpáti, G. Szőcs and M. Tóth: Methods in chemical ecology     
  Pethő, Á.: Components of plant protection products other than active substances    


  Short communication
  Solymosi, P.: Appearance of Pseudofumaria species in the south-eastern part of Buda-Hills


  Pest management programmes
  Kerek, M. and K. Hartmann: Carrots and parsley protection programme    

  Awarded by the Hungarian Plant Protection Society
  Adányi, József    
  Béres, Imre     
  Csíbor, István     

  Marketing    
  BASF Hungarua Kft Agrodivisió: Clearfield® Plus weed control programme in sunflowers – the real plus against ragweed     
  Korbuly, B.: Prevention implies saving the crop as well!    
          
  In memoriam
  Gasztonyi, Maya: Doma, Sándor Tivadar  (1934–1918)    

  Press release     

  Legislation review from János Molnár    
 • Növényvédelem, 2018. 04. szám

  TARTALOM


  Molnár Béla Péter, Erdei Anna Laura, Szelényi Magdolna Olívia, Jósvai Júlia Katalin, Rikk Péter, Vági Pál, Bognár Csengele és Kárpáti Zsolt: A pontuszi tűzmoly (Dupon­chelia fovealis) szexferomonjának meghatározása     
  Pallos Péter, Jakab Jenő és Tuba Katalin: Egészségi vizsgálatok fiatal pannon cseresekben az Ikva-répce-síkon    
  Salamon Pál: Termesztett és vadon élő burgo­nya­félék vírusos betegségei és vírusai Magyar­oszágon. 9. A beléndek mozaik vírus (Henbane mosaic virus, HMV) rezervoár gazda­növényei és patológiai változékony­sága    
  Pethő Ágnes, Tóth Ágoston és  Szabó Yvonne: Az adalék- és segédanyagok felhasználása    

  Rövid közlemény
  Solymosi Péter: Figyelemre méltó növénytársulás egy névtelen kerti tóban a budapesti agglomerációban    

  Marketing
  Hoffmann Péter: Sercadis® – rész helyett egész

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól    


  TABLE OF CONTENTS

  Molnár, B.P.  A.L. Erdei, M.O. Szelényi, J.K. Jósvai, P. Rikk, P. Vági, Cs. Bognár and Zs. Kárpáti: Identification of the female-produced sex pheromone of the European pepper moth (Duponchelia fovealis)    
  Pallos, P., J. Jakab and K. Tuba: Health examination of young Pannon Turkey oak stands on the Ikva-répce plain    
  Salamon, P.: Virus diseases and viruses of cultivated and wild-growing Solanaceous plants in Hungary. 9. Reservoir host plants and the pathological variability of Henbane mosaic virus (HMV)   
  Pethő, Á., Á. Tóth and Y. Szabó: The use of adjuvants and co-formulants    

  Short communication
  Solymosi, P.: Remarkable plant association in a nameless garden lake in Budapest agglomeration    

  Marketing
  Hoffmann, P.: Sercadis® – the whole instead of a part    

  Legislation review from János Molnár   

 • Növényvédelem, 2018. 05. szám

  Növényvédelem, 2018. 05. szám

  TARTALOM

  Petrikovszki Renáta, Körösi Katalin és Tóth Ferenc: Lehet-e barát az ellenség? – Mesterséges Meloidogyne-fertőzés lehetséges pozitív hatásai tenyészedényes paradicsomon    
  Lepres Luca Annamária, Mergenthaler Emese, Viczián Orsolya és Tóth Ferenc: A szilva levélbolha (Cacopsylla pruni Scopoli, 1763) jelenlétének felmérése és „Candidatus Phytoplasma prunorum″ kórokozóval való fertőzöttségének vizsgálata egy Heves megyei kajszibarack ültetvényben    

  Technológia
  Kerek Máté és Birkás Zita: A hajtatott paprika növényvédelmi technológiája    

  Botanika
  Solymosi  Péter: Kitekintés az európai flórára – Havasi tájak növényfajai (III.)    

  Krónika
  Györfy Borbála és Vásárhelyi Tamás: Beporzók napja (március 10.). Egy új természetvédelmi jeles nap kezdeményezéséről    
  Solymosi Péter: Requiem egy megsemmisült élőgyűjteményért     
  Solymosi Péter: Bioszféra rezervátum a Csendes-­óceánban    

  Megemlékezés
  Fónagy Adrien: Dr. Varjas Lászlóra emlékezve    

  Marketing
  Töröcsik Éva: A Basamid G mindent visz, ami nem kívánatos a talajban!    

  Könyvismertetés
  Fazekas Imre: Pastorális Gábor, Szeőke Kálmán: A Vértes hegység lepkefaunája (Lepidoptera)

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól      TABLE OF CONTENTS

  Petrikovszki, R., K. Körösi and F. Tóth: Enemy as friend? – The possible beneficial effects of an artificial Meloidogyne-inoculation of tomato in a pot experiment    
  Lepres, L.A., E. Mergenthale, O. Viczián and F. Tóth: Monitoring the presence of Caco­psylla pruni (Scopoli, 1763) and its infection by “Candidatus Phytoplasma prunorum” in an apricot orchard in Heves county, Hungary    

  Pest management programmes
  Kerek, M. and Z. Birkás: Pest management programme of greenhouse grown peppers    

  Botany
  Solymosi, P.: Outlook to the European flora – plant species of snowy landscapes (III)    

  Chronicle
  Györfy, B. and T. Vásárhelyi: Pollinator Day (10 March). A new day to celebrate nature protection     
  Solymosi, P.: Requiem for a destroyed living plant collection    
  Solymosi, P.: Biosphere Reserve in the Pacific Ocean     

  In memoriam
  Fónagy, A.: In memory of Dr. László Varjas     

  Marketing
  Töröcsik, É.: A Basamid G takes all that is not wanted in the soil     

  Book  Review
  Fazekas, I.: Gábor Pastorális, Kálmán Szeőke: Lepidoptera fauna of Vértes mountains    

  Legislation review from János Molnár      • Növényvédelem, 2018. 06. szám

  Növényvédelem, 2018. 06. szám

  TARTALOM

  Orosz Szilvia, Kiss Balázs, Szántóné Veszelka Mária, Pestiné Jánoska Zsuzsanna, Torzsa Sarolta, Krocskó Gabriella és Kákai Ágnes: A pettyesszárnyú muslica térhódítása hazánkban    
  Magyar Gerda, Almási Asztéria, Salánki Katalin, Palkovics László és Sárdi Éva: TSWV-fertőzés hatásának vizsgálata különböző el­len­álló­ságú paprikafajtákon endogén for­mal­dehid és kolin mérésével    
  Vida Norbert és Sárdi Katalin: A kálium tápanyagellátás hatása a napraforgó allelopatikus hatására    

  Rövid közlemény
  Czepó Mihály, Gracza Lajos és Lang Balázs: Herbicid rezisztens betyárkóró (Conyza canadensis l.) kezelése szőlőben     
  Solymosi Péter: Az európai flóra „ékkövei” – óvjuk őket amíg lehetséges! (1.)   

  Technológia
  Izsó Lajos és Giricz Máté: A rizs növényvédelme    

  Krónika
  Vajna László: 115. ülését tartotta az Agrárkemizálási Társaság    

  Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól    


  TABLE OF CONTENTS

  Orosz, Sz., B. Kiss, M. Sz. Veszelka, Zs P. Jánoska, S. Torzsa, G. Krocskó and Á. Kákai: The rapid spread of spotted wing drosophila in Hungary     
  Magyar, G., A. Almási, K. Salánki, L. Palkovics and É, Sárdi: Examination of the effect of TSWV-infection on pepper cultivars of different resistance levels by measuring endogenous formaldehyde and choline    
  Vida, N. and K. Sárdi: The influence of potassium supply on the allelopathic effect of sunflower plants   

  Short communication
  Czepó, M., L. Gracza L. and Lang B.: The treatments of herbicide resistant horseweed (Conyza canadensis (L.) Cronquist in vineyards    
  Solymosi, P.: „Jewel species” in the European flora – let’s save the species as long as possible! (Part 1)     

  Pest management programmes
  Izsó, L. and  M. Giricz: Rice pest management    

  Chronicle
  Vajna, L.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 115th Session    

  Legislation review from János Molnár     

Előfizetés

8600 Ft,-
Szállítási adatok
A név mező kitöltése kötelező
A telefon mező kitöltése kötelező
Érvényes irányítószámot szükséges megadni.
Kérjük, töltse ki a mezőt!
Számlázási adatok

Kérjük, töltse ki a mezőt!
Kérjük, töltse ki a mezőt!
Kérjük, töltse ki a mezőt!
Agropontok
Rendelés részletei
Kérjük, töltse ki a mezőt!

Kérjük, hajtsa végre az ellenőrzést!
[bezárás x]