A tartalomból

Ki­hasz­ná­lat­lan le­hetőségünk – a nyá­ri ül­te­té­sű bur­go­nya­ter­mesz­tés II.
Fejezetek a burgonya vetőgumó-szaporítás és -minősítés történetéből I.
Helyzet az Európai Unióban
Pályázati lehetőségek az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból