Az ország déli és középső részén a kukorica vetését a termelők április első dekádjának végén megkezdték és a hónap végéig földbe került a vetőmag. A hűvös, mérsékelten csapadékos időjárás segítette a vetést, nagyobb munkakiesés e miatt nem volt. A korábban elvetett növények gyökérzete a lárvák kelésének időpontjáig – május utolsó hete – megerősödött és a kártétel viszonylag későn – június első dekádjának végén – jelentkezett. A többszöri csapadék hatására a 2007. évihez hasonló látványos növénydőlés nem következett be. A később vetett táblákon erősebb gyökérkártétel alakult ki, a kukorica fejletlenebb gyökérzetét a lárvák nagyobb mértékben pusztították.

A júniusi változékony, erősen csapadékos időjárás (pl. Vas megyében 190 mm hullott) elősegítette a gyökérzet korai regenerálódását, a helyenként súlyos gyökérrágás ellenére a tövek nagy része nem dőlt ki.