Ennek betartása pedig a gazdák felelőssége és nem a tudósoké. A tudósok ugyan még melegen tartják a GMO vasát – ami akár törvényszegés is lehetne ugyan – mert kutatási eredményeikre hivatkozva továbbra is igyekeznek úgymond felvilágosító munkát – néha a marketing vizein szörfözve – végezni, a tilalommal szemben.  Ez az írás is tehát újra csak a GMO-ról fog szólni – jelzem előre, hogy akit nem érdekel, ne rontsa tovább a szemét olvasásával – mert most a tudósok helyett a gazdák felelősségét tűztem tollhegyre.

Sokan már kihűltnek vélik ezt a vitát, hiszen az Alaptörvényben is rögzítésre került a géntechnológiai eseményen átesett – azaz GMO – növények termesztésének tilalma hazánkban. Márpedig ha az Alkotmány tiltja a GMO növények termesztését, akkor minek erről annyit beszélni – tehetnénk fel a kérdést – ha ez a tilalom is olyan tiltó erővel rendelkezne, mint a KRESZ-ben a balra hajts. Merthogy mekkora kockázattal is járna bal oldalon közlekedni azokban az országokban, ahol a jobbra hajts van érvényben?

Az idén immár második évébe lépett a „Roadshow a GMO mentes Magyarországért”, vagy rövidebben GMO roadshow (az utat még értem, de mit jelent a látványosság? Egy pom-pom lány sem várta az érdeklődőket?) azaz a GMO körjárat, aminek valamilyen szakmai továbbképzés lenne a célja, (szándékosan kerültem a felvilágosítás szót, hiszen a gazdák szinte valamennyi kukorica fajtabemutatón ott vannak és érdeklődnek) megindokolva, hogy miért is döntött a kormányzat a GMO növények termesztésének tilalma mellett.

Már tavaly elkíváncsiskodtam egy–két ilyen találkozóra – az első programnyitó rendezvényen is ott voltam – és látva a megjelenteket először bizony az egyszerű plébános esete jutott eszembe, aki letorkolta a jelenlévő híveket, hogy miért nem járnak templomba. Azaz azokhoz akart szólni, akik nem voltak ott. Merthogy többségében azok jöttek el a rendezvényekre, akiket nem kellett meggyőzni a GMO növények termesztésének vélt, vagy valós kockázatairól. Annak részletezésére nem is vállalkoznék, hogy mekkora a vélt és mekkora a valós kockázata, vagy veszélye az ilyen „művi úton előállított hibridek termelésbe” állításának a fogyasztóra, a környezetre, – egyébként pedig éppen ez lenne a független tudósok felelőssége. Merthogy akárhány tudományos vagy populáris publikációt olvastam, valamennyi elkerülte a kockázatelemzést, feltárást, helyette a „már több mint tíz éve egy kontinensnyi populáció fogyasztja minden káros következmény nélkül” mondattal szokott zárulni az érdemi érvelés. Akinek ez a demagógnak tűnő idézet kevés lenne, tessék fellapozni  Jenes Barnabásnak, a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont igazgatójának összeállítását „Az ENSSER állásfoglalásának sajtóvisszhangjáról”, amelyben olvashatjuk, hogy a szervezet nevében 93 tudós aláírásával megjelent egy nyilatkozat, ami szerint nincs a tudósok között konszenzus a GMO élelmiszerek és termesztett növények biztonságával kapcsolatosan.