Hozzátette: a tudásnak olyan munkahelyteremtő és jövedelemtermelő fejlesztések létrejöttét kell előmozdítania, amelyek megóvják természeti erőforrásainkat, egyúttal éberen őrzik és egyben szolgálják a közjó és a jövő generációk érdekét

Fazekas Sándor beszédében kiemelte, az állam kész vezető szerepet vállalni a K+F intézményrendszer újjászervezésében, megújításában, mivel az agrárkutatás stratégiai terület - a vidék és az ország jövője szempontjából egyaránt. A Vidékfejlesztési Minisztérium júliusban feladatul kapta a Kormánytól a kutatóintézeti háttér egységes irányítású rendszerbe történő integrálását, a korábban átadott kutatóintézeteinek visszavételét, az agrár-felsőoktatással való egyeztetések lefolytatását. Folyamatos a munka, halad előre a nagyléptékű átalakítás.

Ennek köszönhetően 2014. január 1-jével egy új korszak nyílik a vidékfejlesztési tárca K+F tevékenységében: megkezdődik a stabil intézményi alapokon nyugvó, hosszú távra előretekintő kutatómunka ideje. A vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta, biztosítják azokat a tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeket, amelyek növelik a K+F tevékenység hatékonyságát, eredményességét.

A bátor tervek megvalósításában számítunk a kutatókra, a vállalkozókra. Tárcánk idei központi rendezvénye a kutatói-vállalkozói kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt azáltal, hogy olyan példákat sorakoztat fel a tudomány eredményeiből, amelyek a gyakorlat világában bizonyítják az agárkutatás értékteremtő erejét.

A tudás akkor válik igazán hatékonnyá, amikor az ismeretek alkotó ereje tettekben is megmutatkozik az elmélet mellett. Bízom benne, hogy az előadások, a pozitív visszajelzések új lendületet adnak a kutatóintézetek munkájának – zárta köszöntőjét Fazekas Sándor.