II. Előzmények

A parlagfűmentesítésre először 2004-ben különítettek el forrást a költségvetésben. Annak felhasználásáról az adott évben megalakult: „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság javaslatai alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelkezett.

A Tárcaközi Bizottság a 2007. évben nyolc tárcát koordinálva negyedik éve szervezi a parlagfű-mentesítéssel összefüggő programokat.
Az eddigi legfontosabb eredményeka következők voltak
Részben a kommunikációs kampány eredményeként, részben a rendkívül megnövekedett volumenű hatósági intézkedések miatt a lakosság figyelme erőteljesen ráirányult a parlagfűkérdésre. A földhasználók vagy földtulajdonosok jelentős és növekvő számban tanúsítottak jogkövető magatartást. A nagy számú kiszabott bírság a jövőben további javulást eredményezhet.
2005-ben megtörtént a közérdekű védekezésekről rendelkező jogszabályok módosítása, mely jelentősen meggyorsította a közérdekű védekezést elrendelő hatósági eljárást. 2004-ben a meglévő mérőállomások felújítása mellett bővült az aerobiológiai hálózat, és 2005-ben kidolgozták az ÁNTSZ, az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat együttműködésével a pollen-előrejelzési rendszert is.
Szintén eredményesek voltak az elmúlt 3 évben a közhasznú és a közmunkaprogramok. A legjobb eredmények „az egy város és a hozzá kapcsolódó kistérségek” vonatkozásában mutathatók ki.
A megyei munkaügyi központokon keresztül a parlagfűirtással összefüggő közhasznú munkavégzésben évről évre nő a résztvevők száma. A kommunális feladatok ellátása során a parkok, közterületek, árkok, belterületi utak, temetők stb. tisztítása, tisztán tartása, rendezése történt.

A vonalas, infrastrukturális létesítmények kezelői is egyre fokozottabb figyelmet fordítanak a parlagfű-mentesítésre. Külön figyelmet érdemel a közmunkaprogramok során megvalósuló széles körű összefogás, ahol a Tárcaközi Bizottság, az SZMM, a települések, a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Kht közösen biztosítják a forrást és szervezik a munkát.
Jó tapasztalatokról számoltak be a 2006. évben létrehozott megyei koordinációs bizottságok is, melyek tagjai a következő szervezetek voltak: megyei közigazgatási hivatalok, megyei földhivatalok, megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, ÁNTSZ megyei intézetei, megyei munkaügyi központok.

A bizottságok a 2006. évre vonatkozóan feladattervet fogadtak el, amely kiemelt figyelmet fordított az érintett szervezetek közötti összehangolt cselekvésre, információáramlásra.
A bizottságok feladatai között kiemelt helyen szerepelt az önkormányzati parlagfű-mentesítés szakmai támogatása, az önkormányzatok és a feladatellátásban érintett államigazgatási szervek közötti együttműködés hatékonyságának növelése, és az ebben a relációban felmerült problémák kezelése, gyűjtése, az illetékes szervekhez történő továbbítása.

III. Célok

A 2007. év egyik legfontosabb célkitűzése a közmunkaprogramokkal továbbra is az egybefüggő területek teljes parlagfű-mentesítése. További fontos cél az állami, valamint az önkormányzati területek parlagfű-szennyezettségének jelentős csökkentése. Ehhez segítséget nyújthat egy eszközpályázat kiírása. A lakosság körében elért jó eredményekhez közelítve az idei évben kiemelt feladat a mezőgazdasági területek parlagfű-szennyezettségének csökkentése. Fontos cél a parlagfű országos pollenkoncentrációjának az időjárási viszonyoktól független további mérséklése.

IV. 2007. évi feladatok

  1. V. országos gyomfelvételezés, különös tekintettel a parlagfűre és egyéb allergén gyomfajokra. (forrás: „Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása”) A felmérés célja – szakhatóságok és külső in1tézmények, szakértők bevonásával – hogy naprakész, átfogó képet adjon Magyarország gyomviszonyairól, különösen az allergén tüneteket kiváltó fajok területi eloszlásáról, gyakoriságáról, borítottságáról. Mindez a korábbi felvételezésekkel összevetve, statisztikai és térinformatikai feldolgozás segítségével, lehetőséget nyújt a mentesítési programok célzott, fokozottan veszélyeztetett területeken való kivitelezésére, tervezésére. Továbbá lehetővé válik az allergén gyomok dominanciaviszonyainak elemzése, a felszaporodás abiotikus és biotikus tényezőinek vizsgálata, a gyomborítottság és a levegő pollentartalma közötti korreláció értékelése.
    Határidő: 2007. november 30.
    Felelős: FVM

     

 

  • Eszközpályázat kiírása: (forrás: „Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása”) Az önkormányzatok részéről óriási az igény a 2004. évi eszközpályázathoz hasonló lehetőségre, mely a saját területükön nyújt segítséget a parlagfű-mentesítés megvalósítására.
    Határidő: 2007. április 30.Felelős: FVM, ÖTM