A környezet hatásai a mezőgazdasági termelőtevékenységet jelentősen befolyásolják, és számos gazdasági eredetű kihívás is komoly feladatot görget a gazdálkodók elé. Ebben a folyamatosan változó környezetben a megújulási képesség, a szakmailag megalapozott döntések és az alkalmazkodás jelenthet megoldást.

Ezért az új, innovatív megoldásokra – a fajta- és hibridhasználatot illetően is – fokozott az igénye az ágazatnak. Napjaink nemesítési tevékenysége során az eddigieknél is fokozottabban felértékelődött a szelekciós kritériumok sorában a stressztűrő (főleg a szárazságtűrő) képesség, emellett egy-egy új fajtában a stabil és kiemelkedő hozamok, a jól értékesíthető minőség, a magasabb szintű betegség-ellenállóság és a technológiai rugalmasság a legfontosabb szempontok.

Az új tulajdonságok rögzítését követően a SAATEN-UNION magyarországi szakemberei a legújabb kalászos hibrideket és fajtákat a gyakorlati igényekkel összehangoltan válogatják ki és adaptálják a hazai agroökológiai és agroökonómiai környezethez. Az őszi búza, a tritikálé, a durumbúza és az őszi árpa esetében is az aszálykár elkerülése érdekében kiemelkedő szerepet kapott a koraiság, és tovább nőtt a károsítókkal szembeni, tartósan rögzíthető rezisztenciális tulajdonságok jelentősége is.

Portfóliónk legfrissebb tagjai stabil hozammal, kiemelkedő szárazságtűréssel és egyéb, agronómiai szempontból értékes tulajdonságaikkal bizonyítják létjogosultságukat a hazai termesztési környezetben.

SU portfólió

A SAATEN-UNION magyarországi szakemberei a legújabb kalászos hibrideket és fajtákat a gyakorlati igényekkel összehangoltan válogatják ki – fotó: SAATEN-UNION Hungária Kft.

Új búzafajta és -hibrid

Az előttünk álló szezonban tovább bővítjük portfóliónkban a stabilan magas malmi paraméterekkel jellemezhető őszi búzák választékát az EXSAL fajtával. Az erősen bokrosodó EXSAL növényfelépítése kedvező és termesztési tulajdonságai kiválóak: közepesen magas szalmájú, de jó állóképességű, gazdag levélzetű és szálkás kalásztípusú, nagyon jellegzetes megjelenésű fajta. Középérésű, egyértelműen malmi (A1/A2), akár a javító jelleget is hozni képes, új őszi búzánk. Alacsony növényvédőszer-igényű fajta, hiszen az EXSAL sárgarozsda-, lisztharmat- és fuzárium-ellenállósága kiváló, a vörösrozsdával és a hálózatos levélfoltossággal szemben pedig jó ellenállóságot mutat. Összességében az EXSAL nagyszámú, átlagos méretű kalászaiban stabil hozam mellett kiváló malmi búzát, azaz a minőségorientált piacon könnyen értékesíthető árumagot terem.

A hibridbúzák ajánlása során igyekszünk az egyedi tulajdonságokra felhívni a figyelmet és a legmegbízhatóbb termelési alapot biztosítani a hazai köztermesztés számára. Az elmúlt évek során az eddigieknél koncentráltabb portfóliónkban a gazdálkodók felismerték az SU HYCARDI és SU HYTONI búzahibridek kedvező adottságait.

Most érkezik az SU HYREAL is annak érdekében, hogy a legnagyobb terméspotenciállal rendelkező termőhelyek adottságait kiemelt hatékonysággal hasznosíthassuk. Az SU HYREAL közepes tenyészidejű, de középkorai kalászolású és kifejezetten gyors érésű hibridünk. A növények erősen viaszoltak, hamvasak, így száruk, levélzetük és kalászaik jól ellenállnak a károsítókkal szembeni behatásoknak (napégés, gomba- és rovarkártétel). Növényegészség szempontjából igazán magasra teszi az SU HYREAL a lécet, amely nagyméretű, tar kalászaiban kemény szemű, acélos, euro jellegű árumagot érlel.

SU HETTI

A SU HETTI jó adottságokkal rendelkezik – fotó: SAATEN-UNION Hungária Kft.

Őszi árpák

Ősziárpa-portfóliónk tagjai meghatározóak a nemzetközi és a hazai köztermesztésben, a modern fajták beillesztése ennek ellenére folyamatosan zajlik ebben a szegmensben is. Az árpatermesztésben érdekelt gazdaságok előszeretettel és jövedelmezően termelik fajtáinkat és bátran próbálják ki újdonságaink adottságait is. Nemesítőink aktivitását és a termelés növelésének további lehetőségeit jól jelzik a 2024. évi szezonban megjelenő új fajtáink: az SU HETTI és a FASCINATION.

Az SU HETTI jó adottságait fémjelzi, hogy az SU ELLEN nemesítési alapjaiból született meg, így kiváló ősöktől eredő, sikeres keresztezés a gyakorlat számára. Nagy termőképességű, sőt csúcshozamra képes fajta. Ennek a középkorai, többsoros őszi árpának a termésstabilitása kiváló, amit az őszi árpák között mérhető legjobb állóképességi mutatók, ebből következően a veszteségektől mentes, dinamikus betakaríthatóság is tovább erősítenek.

Az őszi árpa esetében a korai – szeptember végi – vethetőség fontos agronómiai érték, a legnagyobb termések meghatározó feltétele. Napjainkban a szívó kártevők (levéltetű, gabonakabóca) által terjesztett növényi vírusok fellépése ugyanakkor éppen ezeket a nagy terméspotenciálú, korai vetésű árpatáblákat veszélyeztetik.

Megnyugtató védelmet, problémamentes termelést a vírusrezisztens őszi árpákkal érhetünk el kompromisszumok nélkül. Így hazánkban tovább bővítjük az árpa sárga törpülés vírusával (BaYDV) szemben rezisztens fajtáink körét a legújabb, FASCINATION többsoros ősziárpa-fajtánkkal. A FASCINATION koraisága a biztonságos szemkitelítődés, a magas HL-súly elérésének biztosítéka.

A termelési biztonságot nyújtó, BaYDV elleni rezisztencia mellett a FASCINATION egyéb kórokozókkal szemben is kiemelkedően ellenálló. Aki ezt az őszi árpát választja, annak biztosan nem jelent nagy kihívást sikerre vinni az őszi árpa termelését. A FASCINATION fajtatulajdonságainak segítségével könnyen megküzdhetünk a termelést érő változatos kihívásokkal.

Őszi durumbúzák

Az őszi durumbúza termesztését sem tévesztjük szem elől, hiszen a WINTERSONNE és a WINTERSTERN fajtáink hazai szaporítását már 2023 őszén – a megelőző kedvező tapasztalatokra alapozva – megkezdtük. Az új fajták bevezetésével célunk az, hogy a durumbúza-termesztőket még kedvezőbb helyzetbe hozzuk az eddigieknél is nagyobb termőképességű, kiváló durumminőséget biztosító, jól bokrosodó, stabil állóképességű és a gyomirtó szeres kezeléseket az eddigieknél is jobban toleráló fajtákkal.

Mindkét bevezetés alatt álló fajtánk teljesíti ezeket az elvárásokat. A WINTERSONNE fajtát használók a magas hozamok mellett kiugróan magas (javító jellegű) durumminőséget tudnak elérni, míg a WINTERSTERN-t választó termelők a jó minőség mellett csúcshozamra számíthatnak. Véleményünk szerint mindkét új durumfajta a minőségi és a mennyiségi durumbúza-termesztés kiváló kombinációjára képes.

A következetes – célpiacaink igényéhez, termőhelyi adottságainkhoz, termelési elvárásainkhoz és alkalmazott technológiánkhoz illeszkedő – fajtaválasztással, új és modern fajták és hibridek alkalmazásával, fémzárolt vetőmag használatával tovább növelhetjük a termesztési biztonságot.

Válasszon a SAATEN-UNION gyakorlati igényekre kialakított kalászos fajtáiból bizalommal, hogy a siker elérhető közelségbe kerüljön.

Varga Gábor

termékfejlesztő

SAATEN-UNION Hungária Kft.

www.saaten-union.hu

saaten-union