Nagyon fontos, hogy az ügyintézés során ne csak azokat, akik az ügyintézést végzik képezzük ki megfelelően, hanem a gazdálkodókat is – mondta köszöntőjében Kósa Ferenc László, az Agrárszaktanácsadók Egyesületének elnöke.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkár előadása "Aktuális gazdaságmenedzsment feladatok" című előadásában először a haszonbérlettel kapcsolatos eseteket – többek között a haszonbérlet megszűnését és meghosszabbítását – ismertette. Felhívta a figyelmet arra az új szabályra, hogy 2024. július 1-jétől ha a haszonbérleti szerződés a gazdasági év végével megszűnik, és még a gazdasági év vége előtt megtörtént a vetés – a vetőmag a földbe került –, akkor a betakarításra a korábbi bérlőnek a haszonbérleti szerződés lejárat után is van lehetősége. Ezenfelül több fontos információt emelt ki a terület alapú támogatásokról és a kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokról, amelyeket a gazdálkodóknak meg kell tenniük.

Aktuális gazdaságmenedzsment feladatok című előadás prezentációja itt érhető el.

Fülöp Tamara, Magyar Államkincstár szakértője "Amit érdemes tudni a 2024. évi egységes kérelem benyújtásáról" című előadásában ismertette a legfontosabb határidőket, ezen belül is hangsúlyozta, hogy 2024. június 10-ét követően nem lesz lehetőség egységes alapkérelmet benyújtani. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2024. évi egységes kérelemben a gazdáknak 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni.

Három szempontra kiemelten felhívta a gazdák figyelmét:

  • a fás szárú gyümölcs- és szőlőültetvények a gyommentesen tartási kritériumon túlmenően akkor minősülnek megfelelő állapotban tartottnak, ha az ültetvényben a térállásból számított hektáronkénti tőszámot alapul véve a hiányzó, kiszáradt vagy más okból termőképtelenné vált egyedek aránya nem haladja meg a 30%-ot,
  • gyep újratelepítésére tárgyév január 1. és március 31. vagy a tárgyév november 1. és december 31. közötti időszakban van lehetőség,
  • állandó kultúra újratelepítésére tárgyév január 1. és március 31. vagy a tárgyév október 1. és december 31. közötti időszakban van lehetőség.

Információkat osztott meg az Alapszintű jövedelemtámogatásról (BISS) és a Termeléshez kötött növény termesztési támogatásokról (CIS) is.

Amit érdemes tudni a 2024. évi egységes kérelem benyújtásáról című előadás prezentációja itt érhető el.

Várszegi Gábor, a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság igazgatója "Az elektronikus permetezési napló aktuális kérdései" című előadásában részletezte, mit és hogyan kell rögzíteni a 2024-es gazdálkodási naplóban és ezen belül a permetezési naplóban. Hangsúlyozta, hogy idén is lehetőség van papír alapon vezetni a napló adatait azonban, az adatokat 2025. január 31-ig fel kell tölteni a Nébih oldalán található elektronikus rendszerbe, azonban azt javasolta a gazdáknak, hogy negyedévente rögzítsék az adatokat, mert így a véghajrában sem rajtuk, sem a rendszeren nem lesz hatalmas a nyomás.

A rendszer fejlesztése kapcsán megosztotta, hogy a Nébih áttér a napló töltésénél a naptári évre, így 2024 őszén felvett őszi vetésű növények adatait a 2025-ös naplóba a rendszer automatikusan átmásolja majd.

Az elektronikus permetezési napló aktuális kérdései! című előadás prezentációja itt érhető el.


Dr. Naszvadi Mihály az Agrárminisztérium referense "A támogatási rendszer változásai 2024-ben – Fókuszban a Feltételesség és az Agro-ökológiai Program" című előadásában először a feltételesség horizontális és a HMKÁ 2024-es változásait részletezte, de kitért a folyamatban lévő technikai módosításokra és az Európai Parlament által 2024. április 24-én elfogadott KAP egyszerűsítési csomagra is. Hangsúlyozta, hogy a HMKÁ 8-ra vonatkozó egyszerűsítési csomag adta lehetőséget 2024-től nem tudja Magyarország alkalmazni a már alkalmazott derogáció miatt, ez a változás 2025-től lesz megvalósítható.

Ezenfelül kitért a AÖP 2024-től érvényes horizontális változásaira, ezen belül a szántóföldi, állandó kultúra és gyepes gyakorlatok változásaira.

A támogatási rendszer változásai 2024-ben című előadás prezentációja itt érhető el.

Dr. Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group ügyvéd-adótanácsadója "ÁFA érdekességek és energiahatékonysági adókedvezmények az agráriumnak is!" című előadásában többek között a fordított áfa témakörét járta alaposan körül. Kiemelte, hogy nemcsak a meghatározott termékeknél (pl. kukorica, búza, napraforgómag stb.) kell a számla kiállításakor vagy befogadásakor a fordított áfára különösen figyelni, hanem bizonyos szolgáltatásoknál is, pl. beruházáshoz kapcsolódó építkezések esetén.

Felhívta a figyelmet az energiahatékonysági adókedvezményre, amely a társasági adót csökkenti és több gazdát is érinthet egy-egy fejlesztés kapcsán.

ÁFA érdekességek és energiahatékonysági adókedvezmények az agráriumnak is! című előadás prezentációja itt érhető el.

A teljes Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumot itt tudod visszanézni:

Lóerőkkel támogatott minket a Petrányi:

Indexkép: Shutterstock