Az Egyesült Államokban árvizek, hóviharok, tornádók fordultak elő, mindeközben lényegében megszűnt az országban a sokfelé régóta tartó aszály. Argentínában zajlik a kukorica és a napraforgó betakarítása, mert a száraz idő miatt hamarabb következett be az érés. Indiában nagyon jó búza- és repcetermésre számítanak a kedvező időjárás miatt.

Az alábbiakban a nagyobb termőterületeken bekövetkezett főbb időjárási folyamatokat és azok mezőgazdaságra gyakorolt hatását foglaljuk össze – írja az OMSZ.

A műholdas méréseken alapuló legfrissebb globális VHI index térkép (1. ábra) alapján a természetes és a kultúrnövényzet nincs jó állapotban (vörös területek) Afrika délnyugati területein és Ausztrália nagy részén.

időjárás

1. ábra: VHI index 2019. április első dekádjában (forrás: www.fao.org) 
(VHI: Vegetation Health Index - ez egy műholdas mérésekből származtatott komplex index, mely röviden összefoglalva a növényzet egészségi szintjét mutatja: a zöld értékek egészséges, míg a sárga és vörös színek az aszályos növényzetet mutatják. A szürke, kék és rózsaszín területek hiányos adatokat, felhős és havas területeket jelölnek. A sivatagi részek értelmezése hosszabb leírást kíván.)

Európa keleti felén is sokfelé jelentős negatív eltérést mérnek a műholdak, ezeken a területeken szenvednek leginkább a szántóföldi növények az aszály miatt (2. ábra), de kisebb foltokban Kínában és az USA-ban is vannak gondok.
kép
2. ábra: ASI Index szántóföldi kultúrákra 2019. április első dekádjában (forrás: www.fao.org) 
(ASI: Agricultural Stress Index - ez egy műholdas mérésekből származtatott index, mely azt mutatja, hogy a mezőgazdasági kultúrákat az aszály milyen mértékben sújtja: a zöldtől a vörösig terjedő színek az aszállyal érintett terület arányát mutatja (a zöld jelenti a 10%-nál kisebb, a vörös pedig a 85%-nál nagyobb értékeket). A szürke területeken nincs szántóföldi kultúra, a kékkel jelölt részeken pedig a növényzet szezonon kívül, nyugalomban van.)
Az északi féltekén egyre nagyobb területen indul el a vegetáció fejlődése. A márciusi csapadékösszeg átlagtól vett eltérésének globális térképe (3. ábra) mindezeket megerősíti, valamint a nedvesség egyenlőtlen és szélsőséges földi eloszlását is szemlélteti.

kép3. ábra: A március havi csapadékösszeg eltérése a sokéves átlagtól (%). (forrás: www.fao.org) 
(A vörös színű területeken csapadékhiány, a kék színű területeken csapadéktöbblet volt, a szürke színű területek sivatagok.)

Európa

A vizsgált időszakban (márciustól április közepéig) Európa középső részein az átlagostól enyhébb időjárás uralkodott: Svédország déli részétől egészen Görögországig húzódó széles sávban (4. ábra). Ez a növények korai fejlődését és korai tavaszi vetést tett lehetővé ott, ahol a talajnedvességi viszonyok ezt lehetővé tették.

kép

4. ábra: Szélsőséges időjárású területek Európában 2019. március 1. és április 17. között
(vörös csíkozás: csapadékhiány, kék csíkozás: csapadéktöbblet, barna pontozott terület: hőösszeg többlet)
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)

A száraz időjárás folytatódott Közép- és Délkelet-Európában: Horvátország keleti részén, Magyarországon, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában és Görögországban (5. és 6. ábra). Ezeken a területeken már ősszel is csapadékhiány volt, így az őszi vetések nem tudtak megfelelően fejlődni.

kép

5. ábra: 2019. március 1. és április 8. között összegzett csapadék (mm) – forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars

kép

6. ábra: 2019. március 1. és április 8. között lehullott csapadék mennyisége a sokéves átlag arányában (%) – forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars

A tavaszi szárazság pedig tovább rontja a helyzetet, hátráltatja a vetést is, a termésbecslések pedig lefelé módosultak.

Ukrajnában is kevés volt a csapadék, de a talajban megfelelő mennyiségű nedvesség tározódik, köszönhetően a csapadékos télnek, így a növényzetre egyelőre az utóbbi hetek hiányának még nincs számottevő hatása.

Csapadékhiány van Itália középső és északi részein, valamint a Pireneusi-félszigeten. Portugáliában, Spanyol- és Olaszországban az öntözéshez a víztározókban továbbra is alacsonyak a vízszintek. Ezeken a területeken jelenleg és a közeljövőben számottevő csapadék valószínű, így enyhül majd a hiány.

Európa északnyugati és északi részein ugyanakkor csapadékos volt az idő, ebben az időszakban a csapadékösszeg helyenként a 150 mm-t is meghaladta, a sáros talaj pedig sokfelé hátráltatta a tavaszi munkákat, a vetést.

Európa legnagyobb tavasziárpa-termelő országában, Spanyolországban decemberben befejeződött a vetés, a növényzet pedig jó állapotban van. Az enyhe idő miatt nagyjából három héttel hamarabb történt meg a vetés Európa legtöbb államában, míg a harmadik legnagyobb termelő országban, Dániában a csapadékos idő hátráltatta a vetést. 2018-hoz képest ebben a szezonban valamivel kisebb Európában a tavaszi árpa vetésterülete.

A cukorrépa vetése Nyugat-Európában nagyrészt már befejeződött, a körülmények többnyire kedvezőek. A burgonya vetése ezekben a napokban kezdődött.

A kukorica és a napraforgó vetése Dél- és Délkelet-Európában jelenleg gőzerővel zajlik, Franciaországban és Németországban mostanában kezdődött, míg Lengyelországban majd ezután fog megtörténni. A szója vetése pedig egyelőre csak Bulgáriában kezdődött el.

A JRC által készített termésbecslésnek továbbra is nagy a bizonytalansága, és így főleg hosszabb távú trendeken és a sokéves átlagokon alapul. Ezzel együtt már most is látszanak eltérések. Bár még nagyon sok minden történik a terméssel az aratásig, de ha a folytatásban az átlagos közelében alakulna az időjárás, akkor körülbelül a 7-9. ábrákon és az 1-3. táblázatokban bemutatott eredmények születnének.

Ezek alapján megállapítható, hogy EU-s szinten magasabb termés mutatkozik őszi búzából és árpából, míg repcéből a tavalyinál több, de az ötéves átlagnál kevesebb. Magyarországra mindhárom növényre rosszabbak a kilátások az átlagnál, ami az aszályos időjárás miatt nem is meglepő.

kép

7. ábra: Búzatermésátlag-előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars) 
(zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag)

ábra

8. ábra: Árpatermésátlag-előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars) 
(zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag)

ábra

9. ábra: Repcetermésátlag-előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars) 
(zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag)

Egyesült Államok
A nagy kiterjedésű országban tavasszal különösen szélsőséges szokott lenni az időjárás, idén is sokféle fordult elő károkozó jelenség. Egy március közepén érkezett légörvény okozott történelmi árvizet a Missouri-völgy középső vidékein, ugyanis az eső hatására gyors olvadásnak indult a hó a vízgyűjtőkön, ráadásul a fagyott talaj miatt a víz egyáltalán nem tudott beszivárogni. Dakotában ez a ciklon hatalmas hóviharokat okozott, mely az állatállományt tette próbára.

A márciusihoz hasonló vihar alakult ki április elején is, mely a kukoricaöv nyugati részén újabb áradásokat, nyugatabbra pedig hatalmas hóviharokat okozott. Ez a tavaszi talajmunkákat jelentősen hátráltatta. Eközben a déli részeken szárazabb volt az idő, mely segítette a tavaszi vetést. A tornádóövben pedig megérkeztek a szélviharok: Texastól Alabamáig több mint két tucat tornádó pusztított április első felében.

Egyébként az ország nyugati részén az elmúlt három évből már másodszor volt nagyon csapadékos a tél, ami bőséges lefolyást, vízellátást biztosít majd egészen nyár végéig. Az aszállyal érintett területek aránya minimálisra csökkent.

Dél-Amerika
Brazília nagy termő vidékein folytatódott a növényi kultúrák, többek között a kukorica és a gyapot számára kedvező időjárás. Ezzel szemben Argentínában a száraz idő miatt felgyorsult az érés, így már többfelé megindult a napraforgó és a kukorica betakarítása. Az ország északi részén hullott csapadék ezeknek a növényeknek már későn érkezett, de a közelgő vetési szezonra jó hatása van.

Dél-Afrika
A kukoricaöv nyugati részén a forró, száraz időjárás jelentősen csökkentette a terméskilátásokat. Ennél kedvezőbbek a körülmények a kukorica keleti termőterületein, ahol több eső esett, mely segítette a szemfejlődést.

India
Indiában száraz és meleg időjárás segítette a repce és a búza érését, illetve betakarítását. A terméskilátások nagyon jók a vegetációs időszakban tapasztalt kedvezően hűvös időjárásnak köszönhetően.

Kína
Az ország keleti részén az átlagosnál melegebb időjárás hatására a téli nyugalmi időszak után a szokásosnál hamarabb indult fejlődésnek az őszi búza és repce, és az utóbbi időszakban elegendő csapadék is öntözte a földeket. Délkeleten a sok csapadék segíti a rizs termeléséhez szükséges vízmennyiség felhalmozódását, ugyanakkor más növénykultúráknál belvízfoltokat okoz.

Az időjárás az egész világon döntően befolyásolja a mezőgazdasági termelést, különösen a növénytermesztést. A nagy termőterületeken bekövetkező időjárási szélsőségek vagy azok hiánya pedig a világpiacra, így a magyarországi mezőgazdasági árakra van nagy hatással.

Például egy nagy kiterjedésű, jelentős aszály, áradás vagy tavaszi fagy jelentős mértékben hat a termés várható mennyiségére és minőségére. Ezen

hosszú távú hatások ismeretében előre föl lehet készülni a világpiac várható alakulására.

Ebben a cikkünkben többek között az Európai Bizottság hivatalos értesítőjének (MARS), illetve az USA Mezőgazdasági Minisztériumának kiadványának (WASDE) segítségével foglaljuk össze azokat az aktuális agrometeorológiai információkat a világból, melyek a hazánkban is nagy mennyiségben termesztett kultúrákat érintik.

A legnagyobb termelő országok növénykultúránként, amelyekre érdemes figyelni:
* búza: EU, Kína, India, USA, Oroszország   
* kukorica: USA, Kína, Brazília, EU, Argentína, Ukrajna, India, Mexikó, Kanada, Indonézia, Dél-Afrika   
* repce: Kanada, Kína, India, EU   
* napraforgó: Oroszország, EU, Ukrajna, Argentína   
* szója: USA, Brazília, Argentína, Chile, India

táblázat

1. táblázat: Búzatermésbecslés (az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag-előrejelzés (t/ha), a termésátlag-előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag-előrejelzés a 2018-as év százalékában)  (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)

táblázat

2. táblázat: Árpatermésbecslés (az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag-előrejelzés (t/ha), a termésátlag-előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag-előrejelzés a 2018-as év százalékában) (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)

táblázat

3. táblázat: Repcetermésbecslés (az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában) (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)