Az egyes kezelések során vizsgáltuk, hogy a vetéssel egy menetben vagy magágy készítés során bedolgozva milyen starterhatást érünk el a műtrágyáinkkal a növény kezdeti fejlődésére, és a termés minőségére, mennyiségére.

Ez a műtrágyázás technológiai lépés azért fontos eleme a tápanyag visszapótlásnak, mert a tavaszi és az őszi vetési időszakban is lehet olyan klimatikus környezet – hideg, száraz talajviszonyok- amelyek gátolják a tápanyag felvételt.  Fokozottabban oda kell figyelni ilyenkor arra, hogy segítsük a tápelemek anyagáramlását, diffúzióját a gyökér felületére.  Különösen előtérbe kerül ez a kezdeti gyökérfejlődést leginkább segítő foszfor esetében, amiről tudjuk, hogy a talajban történő mozgása nagyon kismértékű, a korábban kiadott foszfor adagok lekötődve találhatóak, aminek a feltárásához még nincs megfelelő gyökértevékenység és főleg a tavaszi időszakban az azt segítő mikroorganizmusok is alacsony aktivitással működnek. 

2011-ben és 2012-ben az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet martonvásári és a Károly Róbert Főiskola Fleischmann Rudolf Kutatóintézet kompolti telepén végeztünk kukorica és napraforgó startertrágyázási kísérleteket, melyek az egzakt adatok érdekében négyszeri ismétléssel, véletlen blokk elrendezés alapján folytak.

A martonvásári kukorica kísérletek erdőmaradványos, csernozjom talajon kerültek beállításra. A kiválasztott terület megfelelt a P/Zn antagonizmus, illetve a Zn-trágyázás hatásának vizsgálatára, a foszforellátottság a közepes-jó ellátottság határán (P2O5=120 mg/kg) volt, a talaj EDTA-Zn tartalma viszont jóval kevesebb, mint a vályog talajokra meghatározott, „jó” ellátottsági határérték (1,1 mg/kg).


Kukorica kísérlet (Martonvásár, 2012) - Terméseredmények


1. ábra


Az 1. ábrán látható, hogy a vetéssel egy menetben kijuttatott Gramix NP 15-30+0,5 Zn starter műtrágyával és Gramix NPK 5-15-28+0,2 Zn, ill. Gramix NPK 10-15-20+UMG kukorica starter műtrágyákkal kezelt kukorica átlagosan 19 %-os termésnövekedést hozott a kontroll parcellához képest. Így elmondható, hogy a Gramix NPK műtrágya igen jó hatással volt a kukorica állomány aszálytűrő képességére is.

A Károly Róbert Főiskola kompolti kísérleti parcellái csernozjom barna erdőtalajú, közepesnél kis mértékben magasabb humusztartalmú, nagy víztartó képességű területen kerültek kijelölésre, melyeken a feltalaj savanyú kémhatása a mélységgel enyhén csökkent.

Kukorica kísérlet (Kompolt, 2012) - Terméseredmények


2. ábra

Míg a 150 kg/ha dózisban, vetéssel egy menetben kijuttatott Gramix NPK 5-15-28 +0,2 Zn starter műtrágya 30 %-os termésátlag növekedést produkált a kontrollhoz képest, addig 300 kg/ha dózisban, vetés előtti bedolgozással kijuttatva megduplázta a kukorica termésátlagot.

Napraforgó kísérlet (2012, Kompolt) - Terméseredmények


3. ábra

A Gramix NPK 5-18-25 150 kg/ha dózisban kijuttatva 14 %-os, 300 kg/ha dózissal 19,4 %-os napraforgó termésátlag növekedést mutatott a kontroll parcella eredményéhez viszonyítva.

Termelőink visszajelzései is pozitívak:

Réti Imre, Bajna


„300 ha-on, barna erdőtalajon gazdálkodom. Búzát, kukoricát, napraforgót és repcét termesztek. A Fertilia Kft. Gramix NPK starter trágyáit használjuk a kukoricában és a napraforgóban egyaránt. A kukorica 200 kg/ha Gramix starter NP 15-30 + 0,2 Zn UMG-t, a napraforgó 180 kg/ha Gramix starter NP 12-20 + 0,2 B UMG-t kapott vetéssel egy menetben. A kezdeti fejlődés kiváló volt, különösen a kukoricánál tapasztaltunk a szomszéd állományához képeset lényegesen fejlettebb és szebb növényeket. Úgy gondolom, hogy a Gramix NPK jól szórható, jó minőségű műtrágya.
A Fertilia Kft. igen innovatív partner, új és új termékeinek kipróbálására mindig nyitott vagyok.”

Kardos Csaba, Kardos-Farm Kft., Hajdúböszörmény

„440 hektáron gazdálkodunk, a négy szántóföldi növény termesztése jellemző nálunk: őszi búza, áru kukorica, olaj napraforgó, őszi káposztarepce. A csernozjom talaj különböző változatai megtalálhatóak művelt területünkön. Tavaly kukorica vetéséhez Gramix starter NP 15-30 + 0,2 Zn UMG műtrágyát használtunk elégedettséggel. A IV. Kukorica Termésversenyre is beneveztem a Gramix NPK-val és régiós I. helyezést értem el, valamint a szántás nélküli kategória győztese lettem eredményemmel.”

Az eredmények egyértelműen igazolják, hogy Gramix NP, NPK készítményeink igen jó hatékonysággal alkalmazhatók a tavaszi vetésű növények indító trágyázására, mind teljes felületű, mind sorművelési kijuttatás technológia alkalmazásával.

A Gramix NPK kukorica és napraforgó starter műtrágyák a makro N, P, K elemek mellett mezo- és mikro tápelemek teljes sorát tartalmazzák, a hatóanyagok jól oldódó formátumban vannak jelen bennük, és a kijuttatásnál nagy fontosságú optimális fizikai tulajdonságokkal, -mint a szemcseméret homogenitás, szemcseszilárdság-, rendelkeznek.

Nagy Margit

fejlesztési vezető
Fertilia Kft.
www.fertilia.hu