A hatályba lépett új borjogi szabályozás, és két végrehajtási rendeletének célja a magyarországi szőlő-bor ágazat hatékonyságának javítása, és a megfelelés az európai uniós előírásoknak.

A határidők hosszabbításával és a gyakorlatban fellépő problémák megoldásával az új nemzeti borjogi szabályozás jelentős mértékben járul hozzá az ágazat szereplőire nehezedő adminisztrációs terhek csökkentéséhez.

Az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségek határideje 2022. szeptember 10.

Értékesítési- és készletjelentés benyújtása

A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BKr.) 46. §-a, valamit a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 136. §-a alapján borászati üzemengedélyes és a Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő készletjelentési és értékesítési jelentési kötelezettséggel rendelkezik.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által rendszeresített formanyomtatvány a gazdasági aktáját vezető hegybíró részére postai úton vagy személyesen – kitöltve és minden oldalt aláírva (nemleges jelentés esetén is) – nyújtható be legkésőbb 2022. szeptember 10-ig.

Az ügyfelek adatszolgáltatásának megkönnyítése céljából a jelentés a számolást segítő Excel táblázat formátumban is elérhető. A nyomtatványok és a kitöltési útmutatók elektronikusan is letölthetők a HNT honlapjáról.

EBKO sorszámtartomány jelentése

Az elektronikus borkísérő okmány sorszámtartomány-felhasználása elszámolási kötelezettséghez kötött. Az erre szolgáló bevallást szintén szeptember 10-ig kell megküldeni a HNT részére e-Papíron keresztül, elektronikusan hnt@hnt.hu, vagy postai úton 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.

A nyomtatvány elérhető a HNT honlapján.

A szüreti időszakban az ágazat minden szereplőjét megnövekedett feladatok sora terheli, ezért kérjük ügyeljen arra, hogy időben eleget tegyen adatszolgáltatási kötelezettségének!