A GMO-k európai uniós engedélyezésében lévő rendszerhibák miatt Magyarország, és a tagállamok többségének határozott elutasítása ellenére nagy valószínűséggel újabb génmódosított kukorica engedélyezésére kerül sor az Európai Unióban.

Magyarország már 2009. évi tárgyalások során is ellenezte a javaslatot. Éveken keresztül, több tagállammal együtt harcoltunk azért, hogy ezt a kukoricát ne engedélyezzék. Ugyanazokat az érveket sorakoztattuk fel az üléseken a kukorica termesztése ellen, amelyeket az Európai Parlament is kifejtetett közelmúltban kiadott nyilatkozatában. Az Európai Parlament ugyanis a 2014. január 16.-ai plenáris ülésén egyértelmű véleményt fogalmazott meg, melyben felszólította a tagállamok minisztereit, hogy utasítsák el a 1507 genetikailag módosított kukorica termesztésére irányuló engedélyezési javaslatot.

Az engedélyezés 2001 óta húzódik, amikor a Pioneer vállalat beadta a 1507 GM kukoricavonal termesztésének engedélyezésére vonatkozó kérelmét. Az Európai Unió Törvényszéke tavaly szeptemberben elmarasztalta az Európai Bizottságot eljárási hiba miatt. Így került újra középpontba ennek a GM kukoricának az ügye. A tagállamok külügyminiszterei végül a mai napon Brüsszelben szavaztak a kérdésről.

Az engedélyezést az EU 28 tagállama közül mindössze öt tagállam, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Finnország, Svédország és Észtország támogatta. Felháborítónak tartjuk, hogy pont azok a tagállamok támogatják a 1507 GM kukorica uniós termesztését, melyek területén a kukorica meg sem terem. Az uniós nagy kukoricatermesztő országok közül csak és kizárólag Spanyolország támogatja az engedélyezést. A többi nagy termesztő, mint például Franciaország, Magyarország és Olaszország egyértelműen elutasítja az engedélyezést. Még Németország, Szlovákia, Románia és a Cseh Köztársaság sem támogatja az engedélyezést, holott ezekben az országokban termesztik, vagy nemrégiben termesztették az Unióban engedélyezett ún. MON810 génmódosított kukoricát.

Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy az uniós polgárok nagy része elutasítja a GM élelmiszerek fogyasztását, továbbá, hogy az engedélyezési eljárás során nem adott lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy érdemben tárgyalják meg a javaslatot. Érthetetlen számunkra, hogy amennyiben az adott növénynek bizonyítottan káros hatása van egyes élőlényekre – amelyre még az Uniós tudományos testület, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) is felhívta a figyelmet –, miért nem utasítjuk el a kérelmet? Az Unió működése egyik alapelvének, az „elővigyázatosság elvének” követése miért nem jelenik meg a valóságban is? Nem elfogadható politikailag sem, hogy ha a termesztést az Unió 28 tagállamából csak 5 támogatja, akkor miért kerül mégis engedélyezésre egy ilyen javaslat. Felmerül a kérdés: vajon jól működik-e az uniós rendszer egy politikailag ennyire érzékeny kérdésben? Kinek jó az, ha a Bizottság mondja meg, hogy mit együnk, hogy mit vessünk el a saját termőföldünkbe? Miért nincs önálló döntési lehetősége a tagállamoknak?

A jelenlegi helyzet tarthatatlan. Egyrészt a már bizonyított tudományos egészségügyi és környezeti kockázatok figyelmen kívül hagyása miatt, másrészt szélesebb politikai kontextusban is azáltal, hogy az engedélyezés egyértelműen szembe megy a tagállamok többségének akaratával, sérti azok szuverenitását és ellentétes a szubszidiaritás elvével is. Ahelyett, hogy helyet adnánk a GM növények térnyerésének az Európai Unióban, minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy szigorítsuk az uniós szintű engedélyezési eljárást; hogy a már kimutatott káros hatásokat ne lehessen figyelmen kívül hagyni; hogy a tagállamok igenis kifejthessék véleményünket egy ilyen mind politikailag, mind gazdaságilag is érzékeny kérdésben; és végül, hogy a tagállamok maguk dönthessék el, hogy saját országuk területén akarnak-e GMO-kat termeszteni vagy sem.

Magyarország 2013 decemberében megnyerte azt a pert, amit 2010-ben az Európai Bizottság ellen indított az Amflora génmódosított burgonya engedélyezése kapcsán. Ennek eredményeként az Európai Bíróság megsemmisítette a génmódosított burgonya engedélyezéséről szóló határozatokat. Az ítéletből erőt merítve a Kormány ezúttal is minden szükséges intézkedést meg fog tenni annak érdekében, hogy senki ne termessze ezt az újabb GM növényt Magyarországon, hogy ezzel megőrizhessük a mezőgazdaság GMO mentességét és megóvjuk egyedülállóan gazdag természeti értékeinket.