A körkérdésre ezúttal válaszoltak: AGROVENA  Agrokémiai Kft., BASF, Belchim Crop Protection Kft., FMC-Agro Kft., Nufarm Hungária Kft., Syngenta Kft.

Rafal Pawlikowski – AGROVENA  Agrokémiai Kft.

Az elmúlt években Magyarországon a repce termőterületek száma folyamatosan növekedett. Ez annak köszönhető, hogy napjainkra a repce a nagyon jól jövedelmező kultúrák közé „emelkedett”. 2019-ben közel 300 000 hektáron termeltek őszi káposztarepcét, átlagosan 2,95 tonna terméseredménnyel hektáronként. Ez a termésnövekedés a technológiai intenzitásnak és a nemesítési innovációnak volt köszönhető.

Az előzőekkel párhuzamosan azonban sajnálatos módon a rovarok megjelenésének intenzitása is megnőtt. A repce-fénybogár piretroid-hatóanyagcsoport rezisztenciája ugrásszerűen megnőtt. A repce termőterületek növekedésével egyéb, korábban nálunk nem nagy számban előforduló kártevők is megjelentek, mint pl. a Baris coerulescens – káposztabarkó.

Mire figyeljünk a tavaszi technológiák alkalmazásánál? A repcében tavasszal az első kártevő a Ceutorhynchus napinagy szárormányos, amely 6 C°-os talajhőmérsékleten kel ki. Érdemes ilyenkor kihelyezni a sárga tálat vagy sárga ragasztólapot a tavalyi repcetáblákban. A szármaradványokban ugyanis áttelelhetnek a szárormányos petéi, lárvái, melyek tavasszal kikelnek és a már újonnan elvetett repcetáblákban jelentős kárt okozhatnak. Nagyon fontos időben nyomon követni a bogarak megjelenését, mert a szárormányos táplálkozási érése csupán 3 nap, ezt követően már újból petét rak és rohamosan nagy mennyiségben kel újra és okoz kárt a növényben.

repce

Az elmúlt években megnőtt a rovarok megjelenésének intenzitása a repceállományokban.

A második kártevő, melyre figyelni kell a Ceutorhynchus pallidactylus – a repceszár-ormányos, mely az előzőnél magasabb talajhőmérsékleten kell ki, és 12-14 napos a táplálkozási érése. A harmadik kártevő, a Meligethes aeneus – repcefénybogár, mely a repce zöldbimbós stádiumában jelenik meg.

Erre a négy repce kártevőre érdemes a DelCaps 050 CS kapszulázott deltametrin-hatóanyag tartalmú rovarölő szert alkalmazni. Ajánlott dózisa 0,1 liter/ha. Ha a fénybogár ellen piretroid-rezisztencia mutatkozik, akkor az új, folyékony  acetamiprid tartalmú formulát, a Los Ovados 200 SE-t ajánljuk.

FONTOS, hogy minden piretroid-hatóanyaghoz alkalmazzunk protionizáló szert a permetlében! Mivel a piretroidok csak olyan permetlében hatékonyak, melyek pH értéke 5, minél magasabb a permetlé pH-értéke, annál kisebb a permetezés hatékonysága, mert a piretroidok a magas pH-értékű permetlében lebomlanak. Mivel a korábbi években erre nem fordítottunk kellő figyelmet, a rovarok rezisztenciájának eltolódása volt megfigyelhető a szerekkel szemben.

ÜGYELJÜNK a bór adagolására permetezéskor! Mivel a repce nagyon bórigényes kultúra (600 g hatóanyag/év/ha!) a bor emeli a permetlé pH-értékét, ezáltal a piretroidok hatása, hatékonysága csökkenhet. Javasoljuk tehát a permetlében vízkondicionáló szerek használatát, mint a VITAFER Opti pH, mely megfelelő szintre juttatja a permetlé pH-értékét, ezáltal megnövelve a piretroid-tartalmú rovarölő szerek hatékonyságát.

A következő két kártevő a repce virágzásakor jelenik meg: az egyik a Ceutorhynchus assimilis – repcebecő-ormányos, amely mintegy „előkészíti a talajt” a repcebecő-szúnyognak, mely a becőormányos által a becőn szúrt résen keresztül teszi le petéit a becőben. A lárvák hatására a becő megnyílik, a mely termésveszteséghez vezet. Fővirágzáskor javasoljuk tehát erre a két kártevőre is az acetamiprid tartalmú új, folyékony formulációt, a LOS Ovados 200 SE-t.

Tóth Attila és dr. Vanó Imre – BASF

Napjainkban az őszi káposztarepce Magyarországon a napraforgó után a második legfontosabb olajos kultúrnövényünk. Biztonságos termesztését hosszú tenyészideje miatt számos tényező befolyásolja. Ezen tényezők közül az egyik legfontosabb a rovarkártevők elleni védekezés, mivel a rovarok túlzott elszaporodása nyomán súlyos károk jelentkezhetnek a repceállományban.

A tavaszi időszakban jelentős intenzitással a termést nagymértékben veszélyeztető kártevők jelennek meg a repcetáblákon. A rovarok elleni hatékony védekezés alapja repcében az előrejelzésre alapozott kezelések pontos időzítése.

A táblaszintű döntéseket érdemes rendszeres határszemlékre alapozni, amely bár meglehetősen időigényes, de mindenképpen kifizetődő ráfordítás.

A kora tavasztól folyamatosan betelepedő ormányos fajok közül a nagy repceormányos (Ceutorhynchus napi) és a repceszár-ormányos (Ceutorhynchus pallidactylus) okozzák a legjelentősebb gazdasági kárt. Károsításukkal gyengítik a növény állóképességét, egészségét (gombás fertőzéseknek nyitnak utat). A megtámadott növény lankad, fejlődésében visszamarad, hervad, becői nem telnek ki. Ennek következtében csökken a termés mennyisége, nő a megdőlés veszélye. Ellenük a Fendona® 10 EC 0,1 l/ha dózisban ad megoldást, hiszen taglózó hatása révén azonnali gyors eredményt érhetünk el.

repce-szárormányos

A nagy repceormányos és a repceszár-ormányos okozzák a legjelentősebb gazdasági kárt.

repceszár-ormányos

Repceszár-ormányos imágója.

Amikor a hőmérséklet néhány órára 15 °C fölé emelkedik, megjelenhetnek az első repcefénybogarak (Meligethes aeneus). A kártevő fő kártételi ideje a virágzást megelőző, zöldbimbós állapot. Ilyenkor a virágbimbók még egy csomóban vannak. A fénybogár táplálék (virágpor) után kutatva átrágja a bimbókat és megsérti a bibét. A termők megrágásának következménye a bimbóhullás, később pedig virághullás lesz.

Ezen rovarok ellen a Rafting® használatával tudunk eredményesen védekezni, hiszen nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem jelölésköteles. A Rafting® napraforgóban levéltetvek ellen alkalmazható, és mind repcében mind napraforgóban jól keverhető a gazdák egyik kedvenc gombaölő szerével a Pictor®-ral.

repce fénybogár

Amikor a hőmérséklet néhány órára 15 °C fölé emelkedik, megjelenhetnek az első repcefénybogarak.

A cseresznye és meggy ültetvényeink növényvédelmének gerincét a Monilinia fajok elleni védekezés sikere mellett, a cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi), valamint a 2006 óta hazánk rovarfaunáját “gazdagító” amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) elleni védekezés időzítésének sikere garantálja. Ahogy a következő hetekben a talajhőmérséklet átlépi a 10-12°C-ot, úgy fejezik be a diapauzájukat a báb alakban telelő legyek, és április végén már rajzó egyedekkel is találkozhatunk.

Akár egy nyű jelenléte is kizáró ok lehet a meggy vagy cseresznye átvételénél, ezért az ammónium-sókat is tartalmazó sárga ragacslapokkal április végétől egészen augusztus elejéig kövessük végig a rajzásukat.

Az acetamiprid hatóanyagú Rafting® 0,3 l/ha dózisával az első imágók megjelenésénél kezdjük meg a védekezést, ezzel 10-14 napos védelemben részesítjük az ültetvényünket. Virágzó kultúrában tebukonazol tartalmú gombaölő szerrel csak méhkímélő technológiával juttatható ki!

Németh Tamás szakmai vezető – Belchim Crop Protection Kft.

Tekintettel a téliesnek egyáltalán nem nevezhető téli évszakra, úgy tapasztaljuk, hogy a mezőgazdaságban gondot okozni képes kártevők könnyedén átvészelhették a téli nyugalmi periódust. A vegetáció is előrehaladottabb állapotban van az elmúlt évekhez képest, és számos kártevő jelenléte már most megfigyelhető mind a szántóföldi kultúrákban, (például: repce szár-ormányos) mind a gyümölcsösökben (például körte levélbolha).

Természetesen nem tudhatjuk, hogy az időjárás hogy alakul az előttünk álló időszakban, de véleményünk szerint arra célszerű készülni, hogy erős fertőzési nyomás várható kártevők tekintetében is a tavaszi időszakban.

Gyümölcsösökben a Belchim Crop Protection Kft. ajánlata a Teppeki 50 WG szabadforgalmú készítmény, mely levéltetvek széles köre ellen használható. A Teppeki 50 WG kíméli a hasznos élő szervezeteket, elősegítve ezzel a levéltetvek természetes ellenségeinek munkáját. A Teppeki 50 WG kijuttatását a levéltetvek megjelenésekor, de legkésőbb a virágzás előtti időszakban javasoljuk elvégezni a kora tavaszi időszakban.

Szántóföldi kultúrákban az Eribea vagy Cyperfor 100 EC termékünk felhasználását javasoljuk. Mindkét készítmény piretroid típusú, széles spekrummal rendelkező kontakt hatású készítmény. A védekezéseket a kárevők megjelenésekor célszerű elvégezni.

FMC-Agro Kft.

Repcében a növekvő felmelegedéssel sorra jelennek meg a rovarkártevők, melyek súlyos károkat okozhatnak az éppen fejlődésnek induló állományban. Ezek közül az elsők a repce szárát károsító szárormányosok. A nagy repceormányos lárvái által odvasított repceszár kevesebb tápanyagot képes továbbítani a virágzat, majd a termés felé, így jelentős terméscsökkentő tényezőként kell számolni vele. Kártételének súlyosságát növeli, hogy a betelepülés és a betakarítás között eltelt idő hosszú. Ez kihatással van a növény állóképességére, hiszen a károsított növények szárának rostjai a nyári melegek hatására hamarabb szétesnek, így a növényállomány megdőlhet, ami további betakarításkori veszteségeket okozhat.

repceormányos

Nagy repceormányos szárkártétele

A repceszár-ormányos valamivel később, az igazi tavaszi felmelegedés időszakában keresi fel a repcét és szintén a szárat károsítja. Tojásait a repce levelének nyelébe rakja, a kikelt lárvák odvasítják a levél főerét, előidézve a levélzet pusztulását, csökkentve az aktív asszimiláló felületet.

szárormányos

A repceszár-ormányos lárvák által odvasított repceszár

A repcefénybogár tartósan 9 °C felett kezdi meg a betelepülését, a repce rejtett vagy zöldbimbós fenológiai állapotának időszakában. A károsítást főként az imágók okozzák a bimbók rágásával, kevesebb megtermékenyült becőtömeget eredményezve.

fénybogár

Repce-fénybogár és kártétele

Kalászos gabonaveteményeink veszélyes kártevője a vetésfehérítő bogár, amelynek lárvái a gabonafélék leveleit hosszanti irányban rágják meg. A lárvák a levél fonákján telepednek meg, és a levél belső szöveteivel táplálkoznak, mely a vetés kifehéredését okozza. Maga a megnevezés hazánkban 2 fajt jelöl, a vörösnyakú árpabogarat (Oulema melanopus) és a kéknyakú árpabogarat (Oulema gallaeciana). A kifejlett rovarok betelepedése március végétől-április elejétől kezdődik, tartósan 10 °C feletti hőmérsékleten. Miután a betelepedése időben elhúzódó, ezért célszerű tartamhatással is rendelkező készítményt választani.

A repcekártevők esetében fontos hangsúlyozni az előrejelzés fontosságát. A védekezési küszöbérték csapdánként és 3 naponta legalább 10 nagy repceormányos és 15 repceszár-ormányos. A sárgatálak napi fogásainak megfigyelése és a növényállomány napi szemrevételezése elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő hatékonysággal hajthassuk végre a védekezéseket. Hatékony védekezést mindkét kártevő esetében csak a tömeges tojásrakás előtt, az imágók ellen tudunk kivitelezni. A védekezések e két kártevő ellen ebben a szezonban már a vége felé járnak.

Ezen kártevők ellen az FMC ajánlatából a legegyszerűbb és leghatékonyabb védekezési lehetőséget adja a gamma-cihalotrin hatóanyagtartalmú Rapid® CS, mely a hullott csapadéktól, a hőmérséklettől, az UV erősségétől függetlenül képes kifejteni rovarölő hatását. Ezen előnyökért a hatóanyag, és annak speciális mikrokapszulázott formulációja a felelős. A tavaszi 10-20 Cº-os nappali hőmérséklet és esti fagyok esetén is biztosít 4-5 nap tartamhatást. További előnye, hogy a Rapid® CS repcében az AKG integrált programban is alkalmazható.

A repce-fénybogár esetében jellemzően azt a gyakorlatot követik a gazdálkodók, hogy ha a területen meglátnak 3-4 egyedet növényenként, akkor elindítanak egy piretroidos kezelést. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a repce védelme ilyen módon már nem megoldható. Ha szakítunk a hagyományokkal és még zöldbimbós állapotban az indoxakarb hatóanyagú Avaunt® rovarölő készítményt alkalmazzuk, meg tudjuk akadályozni a kártevő térhódítását.

A fénybogár betelepedésének időszakában, a repce rejtett vagy zöldbimbós fenológiájában 170 ml/ha dózisban kijuttatva az időjárástól függetlenül, 8-(10) napos tartamhatásával megvédi a repcét a jelentősebb fénybogár kártételtől.

Kalászosokban a vetésfehérítő ellen eredményesen védekezhetünk kora tavasszal az imágók ellen. A vetésfehérítő imágók elleni védelemmel, nagymértékben csökkenthető a lárvakártétel is.

vetésfehérítő

A vetésfehérítő imágók elleni védelemmel, nagymértékben csökkenthető a lárvakártétel is.

Érdemes a minőségi mikrokapszulázott piretroid irányt választani. A gamma-cihalotrin hatóanyagú Rapid® CS rovarölő szer formulációja erőteljesen növeli a készítmény hatékonyságát és tartamhatást is biztosít azáltal, hogy fokozatosan szabadul fel belőle a hatóanyag. A mikrokapszulába zárt hatóanyagot nem éri a fény és az UV sugárzás, így a készítmény 3-5 napos hatástartammal rendelkezik, a hatóanyagcsoportra jellemző repellens hatását is tovább tartja meg.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

Gaál Orsolya Field Marketing menedzser – Nufarm Hungária Kft.

Az enyhe tél után sok rovarkártevőre számíthatunk. Az OMSZ adatai alapján az elmúlt három téli hónap középhőmérséklete 2,68 °C volt, és a leghidegebb nap középhőmérséklete sem süllyedt –3 °C alá. A nagyon enyhe időjárás kedvez a talajfelszín közelében vagy az avar alatt diapauzában lévő rovarok áttelelésének. A diapauza végén a hőmérséklet határozza meg a kártevők mozgását, aktivitását, megjelenését a termesztett növényeken.

A vetésfehérítő imágóként telel az erdők avarszintjén, füves területek talajában. 15 °C-on kezd betelepedni a táblákba. Enyhe teleket követően az állományokban szokatlanul korán megjelennek az imágók, ahogy 2020-ban is történt. Március 17-én Kaposváron már megtaláltuk a vetésfehérítő imágóit.

Ettől kezdve elhúzódó betelepedésre, majd elhúzódó tojásrakásra lehet számítani.

kártevő

Vetésfehérítő imágójának korai megjelenése (Kaposvár, 2020. március 17.)

A lárvák az alsó és a felső levélemeleteken is kelnek. Ha sűrű az állomány, a lárvákat nem tudjuk elég jól elérni permetlével, így bár a fent lévő lárvák elpusztulnak, néhány napon belül alulról újabbak jelennek meg. Az L3-L4 stádiumú lárvák elpusztítása még akkor is nehéz, ha a felső leveleken tartózkodnak. Ezért célszerű a permetlébe adjuvánst (pl. Spraygard 0,2 l/ha) keverni, amely a rovar hátán kialakult nyálkaréteget feloldja, és a kontakt hatóanyag jobban hozzáfér a lárvához, továbbá az alkalmazott rovarölő szer felső dózisával kell dolgozni.

A nagymértékű lárvakártétel megelőzhető, ha az első permetezéseket az imágók ellen végezzük, megakadályozva a tojásrakást.

A vetésfehérítő ellen – főleg ebben a korai stádiumban – leggyakrabban piretroidokat használunk, amelyek enyhén savas közegben fejtik ki legjobban a hatásukat, ezért célszerű a permetlé pH-jára odafigyelni.

A Nufarm a vetésfehérítő imágói és lárvái ellen ajánlja a Bulldock 25 EC-t 0,3 l/ha, a Sumi Alfa 5 EC-t 0,2 l/ha, a Kaiso EG-t 0,2 kg/ha és a Mavrik 24 EW-t 0,2 l/ha dózisban. Amennyiben a táblán virágzó gyomok vagy a kalászostábla mellett virágzó bokrok, virágzó kultúrák vannak, a méhek védelmében a Mavrikot nappal csak önmagában (citromsavval enyhén savasított közegben) javasoljuk kijuttatni.

A kora tavaszi védekezésekkel kapcsolatos további információk találhatók a Nufarmer Magazin legfrissebb lapszámában és a magazin Repce Különszámában.

Horváth András fejlesztőmérnök – Syngenta Kft.

Nehéz kérdés, hogy milyen tavaszi kártevők megjelenésére számíthatunk – mivel a tél enyhe volt, a kártevők zavartalanul áttelelhettek. A levéltetvek már most megtalálhatók a növényeken, a poloskák is előjöttek a téli rejtekhelyükről. Repcében a repceszár-ormányos ellen már védekeznek a termelők.

A fő feladat most a gabonafélék és a repce kártevőinek nyomon követése.

Gabonafélékben a levéltetvek betelepedése egybeeshet a vetésfehérítő imágók megjelenésével. Ha a kártevők egyedszáma ezt indokolja, el kell kezdeni a védekezést.

A kukorica és a napraforgó vetése is néhány héten belül elkezdődhet. Tavaly sok helyen gondot okoztak a drótférgek. Mivel ezek többéves életciklusú rovarok, fellépésükre idén is számítani kell!

Ahol tavaly gond volt és újra kapásnövényt tervezünk vetni, oda feltétlenül tervezzünk talajfertőtlenítést és használjunk rovarölő szerrel csávázott vetőmagot.

A Syngenta rendelkezésre álló készítményei közül ki kell emelni a Karate Zeon 5CS rovarölő szert. Az eredeti, mikrokapszulázott lambda cihalotrin. A készítmény főbb előnyei:
• Hosszabb tartamhatás, jobb tapadás a mikrokapszuláknak köszönhetően.
• UV stabil, a kapszula védi a hatóanyagot.
• Szabad forgalmú készítmény.
• Sok kultúrában engedélyezett (kalászosok, kukorica, napraforgó, repce, almatermésűek, csonthéjasok, szőlő, paprika, paradicsom, uborka és még egyéb kultúrák).

Ahol a levéltetvek a fő gond, ott a Judo a megoldás. Két hatóanyagot tartalmaz, a Karate Zeon hatóanyaga mellett pirimikarbot is. A pririmikarb gyors felszívódású és gázosodó hatóanyag, azonnal hat, a rejtett helyen levő levéltetveket is elpusztítja.

A Judo előnye:
• Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmaz.
• Több kultúrában használható (kalászosok, napraforgó, cukorrépa, almatermésűek, csonthéjasok, káposztafélék, paradicsom, paprika, uborka, borsó, burgonya).
• Minden levéltetűfaj, aknázómolyok, vetésfehérítő bogár ellen hatékony.

Drótférgek ellen lecsökkent a rendelkezésre álló hatóanyagok száma. Szerencsére még maradt hatékony megoldás. Kukorica vetőmag csávázásra a Force 20 CS engedélyezett. A Syngenta legtöbb fajtája és a legnagyobb vetőmagházak kukoricái is kaptak Force 20 CS védelmet. A Force 20 CS csávázás mérsékelt fertőzés esetén önmagában is védi a magot a drótférgek kártételétől.

Ha közepes vagy erősebb fertőzés várható, akkor talajfertőtlenítő szerként a Force 1.5G csökkenti le a kártételt elfogadható szintre. A Force 1.5G teflutrint tartalmaz, a teflutrin az egyetlen gázhatású piretroid. Régóta ismert és kedvelt készítmény kukoricabogár lárvák ellen, de drótférgek ellen is jó hatékonyságú. Ara kell figyelni, hogy kijuttatásakor használjunk diffúzort, hogy a granulátum ne csak a vetőbarázda aljára, hanem a barázdafalra is jusson. Így javul a drótférgek elleni hatékonyság, a föld alatti szárrész is védett lesz.

A Force 1.5G előnyös tulajdonságai:
• Talajlakó kártevők ellen biztos hatás (drótférgek, pajorok, kukoricabogár lárva).
• Szabadforgalmú készítmény.
• Sok kultúrában engedélyezett (kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa, káposztafélék, gyökérzöldségek, kabakosok, hagymafélék, ültetvénytelepítés előtt almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok).