Az Európai Parlament és a Tanács 2019/1148 rendelete értelmében – a már jelenleg is listázott anyagok mellett – korlátozott robbanóanyag-prekurzorrá nyilvánítja az ammónium-nitrátot illetve azokat a keverékeket (pl. műtrágyákat), ahol a keverék ammónium-nitrátból származó nitrogén tartalma nagyobb, mint 16 tömegszázalék.

Jelenleg a megadott tömegszázaléknál magasabb arányban tartalmaz ammónium-nitrátból származó nitrogént például az ammónium-nitrát megnevezésű műtrágyák, de a pétisó és a mész-ammon-salétrom (MAS) műtrágyák is ebbe a kategóriába tartoznak.

A vevőnek pontosan meg kell mondania, hogy mire fogja felhasználni a vásárolt műtrágyát – Fotó: Agroinform

Ellenőrzik a vevőket a vásárláskor

A korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat forgalmazó gazdasági szereplőnek minden tranzakció esetében be kell kérnie az alábbi információkat:

  • a leendő ügyfél képviseletére jogosult személy (vásárló) személyazonosságának igazolása;
  • szükség esetén igazolás / meghatalmazás arról, hogy a terméket átvevő személy a vásárlót képviselheti;
  • a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége a vállalkozás nevével, címével és adószámával együtt, erre alkalmas lehet többek között: a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről, működési engedély, ha az adott termékkör működési engedély köteles, az őstermelők esetén pedig az őstermelőkről vezetett közhiteles nyilvántartásban lehet a vonatkozó nyilvános adatokat megtalálni a NÉBIH oldalán
  • a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok tervezett felhasználási célja.

Kivételes helyzet

Az ellenőrzés kizárólag akkor nem szükséges, ha az adott vásárló ellenőrzése a tranzakciót megelőző egy éven belül már megtörtént, és a jelenlegi vásárlás nem tér el jelentősen (pl. mennyiségben és termékkörben) a korábbi tranzakcióktól.

Milyen dokumentumot kell kitölteni?

A Kormányhivatal illetékes főosztálya szerint az EU Rendelet IV. melléklete szerinti vevői nyilatkozat kitöltésére van szükség. Használható szabad formátumú nyilatkozat is, ha annak adattartalma megegyezik az EU Rendelet IV. mellékletében található nyilatkozatminta adattartalmával.

Visszatérő vásárlók számára „keret” vevői nyilatkozat is készíthető. Ebben az esetben azonban az üzletek fogják, hogy a ténylegesen vásárolt mennyiség ne lépje túl a vevői nyilatkozaton szereplő keretmennyiséget.

műtrágya

A MAS és a pétisó is korlátozott robbanóanyag-prekurzornak számít – Fotó: Agroinform

Neten fogok műtrágyát venni. Akkor mi a teendő?

Online értékesítés esetén a vevő beszkennelve is elküldheti a forgalmazó részére a vevői nyilatkozatot a személyazonosságát igazoló dokumentummal együtt, viszont ebben az esetben az üzletnek kötelessége biztosítani, hogy a terméket valóban a vásárló vegye át.

A felhasználás célja

Ellenőrzés céljából a forgalmazónak értékelnie kell, hogy a vásárló által megnevezett felhasználási cél megfelel-e a vásárló kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységének. Ha a forgalmazó feltételezi, hogy a szándékolt felhasználás nem jogszerű vagy a leendő ügyfélnek a korlátozott robbanóanyag-prekurzor jogszerű célra történő felhasználására vonatkozó szándéka kétségbe vonható, a forgalmazó megtagadhatja a tranzakciót, s a gyanút a rendőrség felé jelezni köteles az eset részleteivel együtt.

A forgalmazók az eladás időpontjától számított 18 hónapig kötelesek megőrizni a fenti információkat. Ezen időszak alatt az információkat a nemzeti ellenőrző hatóság (BFKH) vagy bűnüldöző hatóságok kérésére vizsgálat céljából rendelkezésre kell bocsátani, de azt fő szabályként a forgalmazó őrzi.