A képzés bemutatása

A képzés 3 részből áll:
• elméleti oktatás (jelenleg webinárium formájában)
• gyakorlati képzés (Csongrád megyei helyszínen)
• végül okirattal tanúsított vizsga a Duplitec Felnőttképzési Intézménytől

drón

A képzés egyedülállóan részletes.

A képzés egyedülállóan széles körű, biztos tudást ad a mezőgazdasági drónok gyakorlati alkalmazásáról. Célja, hogy a kötelezően elsajátítandó jogszabályi és drónkezelési alapokon túl,

gyakorlatorientált szakmai ismereteket nyújtson, a DJI mezőgazdasági drónjait a növénytermesztésben napi szinten használó agrármérnökök és növényorvosok által.

A képzésre jelentkezők részleteiben ismerik meg az állományfelvételezésnek és a permetezésnek a repüléstervezési és végrehajtási folyamatait. Mindezt a DJI egyedi hardver és szoftverkörnyezetének köszönhetően egy automatizált rendszer formájában! Az oktatók megtanítják lépésről-lépésre, hogy mikor, mire és hogyan dolgozzunk a különböző munkákra alkalmas drónokkal, fókuszban a DJI legújabb, P4 Multispectal, MG-1P Agras, valamint T-16 típusaival.

drón

A résztvevők gyakorlati tudást sajátíthatnak el.

A képzés során a pilótajelöltek több alkalommal végeznek önálló „éles” repüléseket: állomány felvételezést és permetezést az arra kijelölt tesztkörnyezetben.

Bemutatásra kerül, hogyan lehet az NDVI, NDRE, LCI, GNDVI, OSAVI indexek segítségével meghatározni a kezelni kívánt területet, hogyan tervezhető a tápanyag kijuttatása és az anyagmennyiség a tőszámbecslés segítségével, valamint a kezelni kívánt területhez milyen fúvóka típusok és szórásképek alkalmazhatóak, illetve ezekhez milyen permetezési beállítások szükségesek.

Időpontok és helyszínek:

A képzés időpontja: 2020. június 10-14.

Jelentkezési határidő: június 3.

Vizsgaidőpontok:
• Elméleti vizsga időpontja: 2020. június 13.
• Gyakorlati vizsga időpontja: 2020. június 14.

Helyszínek:
Az elméleti oktatást Szegeden, jelenleg webinárium formájában tartják meg.
A gyakorlati oktatás helyszíne: Csongrád-Bokros

A képzésre ide kattintva jelentkezhet.

drón

Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatáson részletesen körüljárják a felmérés és a kijuttatás folyamatát, eszközeit.

Kinek érdemes részt vennie a mezőgazdasági drónkezelő képzésen?

A szervezők elsősorban azoknak ajánlják a képzést, akik érdeklődnek a drónos növényvédelem iránt, akár a területi adottságok, akár a kezelni kívánt kultúra sajátosságai, vagy a környezetvédelem miatt. Monitoring-, vagy permeteződrón vásárlása előtt álló cégek, magánszemélyek számára kifejezett jelentőséggel bír a képzés, legyen szó saját felhasználásról vagy akár szolgáltatóként történő munkavégzésről. A képzés résztvevőinek mezőgazdasági drónok beszerzésére a Duplitec Kft., mint a DJI vezető magyarországi disztribútora egyedi, jelentős kedvezményeket biztosít.

Duplitec

Bemutatásra kerülnek a szükséges eszközök, ezek beállításai, a repülés előfeltételei.

A képzés során ismertetett területek

• Drónkezelési alapok – elmélet: alapfogalmak, meteorológiai ismeretek, szabálykövető magatartás, a drón főbb elemei és azok szerepe, repülési szoftverek ismertetése, különböző beállítási lehetőségek.

• Drónkezelési alapok – gyakorlat: motorindítás, fel- és leszállás, a kormányok működése, mozgás x,y,z tengelyen, orientáció vizuális meghatározása, repülés előre meghatározott paraméterek szerint.

• Felvételezés és permetezés drónnal – elmélet: felvételező drón ismertetése, a repülésvezérlő és feldolgozó szoftverek (DJI GS Pro & TERRA) részletes bemutatása, a DJI Phantom 4 Multispectral áttekintése, a permetező drón és részegységeinek bemutatása, a DJI MG-1P AGRAS permeteződrón beállítási lehetőségei, a növényvédő szerek kezelése és keverése, a repülés biztonsági feltételei a személy, eszköz és környezet tekintetében, kijuttatás biztonsági feltételei, különös tekintettel a szélviszonyokra, élővilág- és a környezet védelmére.

• Felvételezés és permetezés drónnal – gyakorlat: a teljes munkafolyamat előkészítése, a terület kimérésének lehetőségei, felmérés a monitoring drónnal, kapott adatok feldolgozása a DJI TERRA szoftverrel, kijelölési módok ismertetése, RTK rendszer bemutatása, repüléstervezés, kijuttatási folyamat megkezdése és a folyamatos permetezési művelet fenntartása.

permetezés

A résztvevők a drónnal végzett felvételezés és permetezés több módját is elsajátítják.

A megszerzett tudást a következő módon tudja majd kamatoztatni:

• gyomborítottság meghatározása;
• területkimérés
• stressz térkép meghatározása; kezelésre szoruló terület meghatározása;
• multispektrális NDVI, NDRE, LCI, GNDVI, OSAVI indexálás és felmérés;
• növényi vigor meghatározása;
• tőszámbecslés; tápanyagtervezés; anyagmennyiség-számolás;
• vadkár, viharkár, belvízkár területi lehatárolása;
• RGB térkép készítés; ortofotók készítése és kielemzése;
• repüléstervezés és permetezés, foltkezelés, fenológiai fázistól független állománykezelés, talajállapottól független kezelések elvégzése;
• alacsony ULV technológia elsajátítása, műveleti területek felmérése és kijelölése, optimális repülési útvonalak meghatározása.

drón

A jelentkezés határideje június 3.

A képzés időbeosztása:

Június 10., szerda – Webinárium: Drónkezelési alapok
Oktató: Dr. Csongrádi Nándor
14:00 - 17:45

Június 11., csütörtök – Webinárium: Felvételező drón bemutatása, a repülésvezérlő és feldolgozó szoftver használata. Permetező drón bemutatása, repülés tervezés
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
14:00 - 17:45

Június 12., péntek – Webinárium: Kijuttatás feltételei, növényvédőszerek ismertetése
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
14:00 - 17:45

Június 13., szombat – Gyakorlat: Munkafolyamat előkészítés, terület kimérésének lehetőségei, repülés tervezés
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
9:00-13:15
13:15-14:15

Június 14., vasárnap – Gyakorlat: Kijuttatási folyamat megkezdése és a folyamatos permetezési művelet fenntartása.
Oktatók: Gyovai Szabolcs és Szalma Elemér
9:00-13:15
13:15-14:15

Ide kattintva részletesen tájékozódhat a képzésről és ugyanitt jelentkezhet is rá.