A Földművelésügyi Minisztérium (FM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy a tárca földügyi főosztálya elrendelte a 2016. évi határszemle-ellenőrzések végrehajtását. A május 5-én kiadott közlemény szerint a határszemle-ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (járási hivatalok földhivatali osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal elsősorban a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, mégpedig a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1) – (4) bekezdéseiben előírtak alapján.

A művelési ág megváltozását be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak

A hivatkozott jogszabályhelyen foglalt előírás arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén. E földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

föld

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után – fotó: Shutterstock

A határszemle-ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Az FM Földügyi Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.