A többismétléses, kisparcellás kísérleteket az Agrofil Kft Zsámbokon és Püskiben, illetve a Syntech Kft Táplánszentkereszten végezte.

Külső tényezők: az általánosan száraz április után a május-júniusi időszak kórtani szempontból közepes, erős fertőzési veszélyt eredményezett a szeptóriás levélfoltosságokból, júniusban sokfelé indult erős vörös rozsda járvány. A búza virágzása általában elhúzódott, ami főleg a kukorica előveteményű és főleg a forgatás nélküli talajművelésű búza állományokban jelentett nagy kalász fuzárium kockázatot. (Pl. Zsámbokon május-júniusban 92 és 75 mm csapadék esett, összesen 32 csapadékos napot mértek)

Hatékonysági összehasonlítás Septoria tritici és Puccinia recondita ellen (Püski, Zsámbok, Agrofil Kft, 2013.)A zsámboki erős fertőzési viszonyok között a kétkezeléses 1,0 l/ha Titanium® (epoxikonazol + fenpropimorf) május 14 -i, majd 1,0 l/ha Green Star® (trifloxistrobin + tebukonazol) máj. 23 -i kijuttatás adta az egyik legjobb eredményt. A Fezan® Plus (tebukonazol + klortalonil) szeptória elleni hatékonysága a klortalonil hatóanyag miatt nem meglepő, de figyelemre méltó jó rozsda elleni tudása is.

A kezelések termésre
gyakorolt hatása 1-1,8 tonnás többlet, ami biztos megtérülést jelentett. A leggazdaságosabb variációnak szintén a Titanium® korai lombvédelem és Green Star® kalászvédelem technológia bizonyult. Figyelemre méltó a magas dózisú – 1,2 l/ha – Titanium egy kezeléses terméseredménye is.Adjuvánsok hatása a Green Star® (trifloxistrobin + tebukonazol) kalászfuzárium elleni hatékonyságára és a termésre (Táplánszentkereszt, Syntech Kft, 2013.)

 

Az agrotechnikai tényezők, a permetezés technika vagy a fajtaérzékenység szerepét nem lekicsinyítve a célzott kalászvédelem hatékonysága adjuvánsokkal szignifikansan javítható. A különböző trixiloxán származékokkal összehasonlítva a trixiloxán + növényi olaj gyári kombinációja, azaz a Velocity® 0,25 % dózisa adta a legjobb hatásfokozást.Fuzárium veszély esetén a kalászvédelem hatékonysága a Velocity alkalmazásával tovább fokozható. A hozamot mindegyik adjuváns szignifikánsan (P5%) növelte.

A Kwizda Agro 2014 –es kalászos fungicid ajánlatának gerincét a Titanium®Fezan Plus®Green Star® hármas adja. Az eredmények segítenek a fertőzési körülményeknek megfelelő, a legjobb hatékonysággal alkalmazható fungicid kiválasztásában.


Fehér Tamás
Kwizda Agro

www.kwizda.hu